بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زندان عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بر مرغان دریایی امیرم بی تو در زندان تنهایی اسیرم با تو در کاخ وفا ارباب عشقم بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سلول انفرادی را بشکن می‌خواهم که از خودم فرار کنم! تو زندان‌بان خوبی نبودی برای اسیری که! تمام نقشه‌های فرارش به آغوش تو ختم می‌شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلول انفرادی می خواهم از جنس اغوشت دیواره هایش چنان نزدیک که انفرادی بودنش حس شود, زندان بان خوبی باش قفل کردی کلیدت را قورت بده!! ترسی از تشنگی و گرسنگی نیست چشم ها ولب هایت را دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا صدبار از خود برانی دوستت دارم به زندان خیانت هم گشانی دوستت دارم چه سود از مهر ورزیدن چه حاصل از وفا کردن*مرا لایق بدانی یاندانی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ان کس عاشق است ، از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هی هی چوپان نترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این زندان که نامش زندگیست پس قشنگی های دنیا مال کیست؟ باختیم در عشق,اما باختن تقدیرنیست ساختیم بادرد تنهایی,مگرتقدیرچیست؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان میدهم به گوشه ی زندان سرنوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در واقع همگی ما انسانها در زندان به سر می بریم اما برخی از زندان ها پنجره دارند و برخی بی پنجره اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر می کردم در قلب تو محکوم به حبس ابد!! به یکباره جا خوردم. وقتی زندان بان برسرم فریاد زد :هی… تو آزادی! وصدای گامهای غریبه ای که به سلول من می آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر می کردم در قلب تو محکومم به حبس ابد به یکباره جا خوردم وقتی زندان بان برسرم فریاد زد هی تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راست باشد که تن زندان روح است چشم‌ ها باید پنجره‌های کوچک این زندان باشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای آسمان خواهم که یک روز از این زندان خاموش پر بگیرم زمن بگذر , که من مرغی اسیر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس خود را دیدن از درون چشمهایت ارامش عجیبیست از زندان شدنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت زندان گوانتاناماست نازنین بی اعتنا به حقوق بشر…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زندان عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بر مرغان دریایی امیرم بی تو در زندان تنهایی اسیرم با تو در کاخ وفا ارباب عشقم بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این سلول انفرادی را بشکن می‌خواهم که از خودم فرار کنم! تو زندان‌بان خوبی نبودی برای اسیری که! تمام نقشه‌های فرارش به آغوش تو ختم می‌شد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلول انفرادی می خواهم از جنس اغوشت دیواره هایش چنان نزدیک که انفرادی بودنش حس شود, زندان بان خوبی باش قفل کردی کلیدت را قورت بده!! ترسی از تشنگی و گرسنگی نیست چشم ها ولب هایت را دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا صدبار از خود برانی دوستت دارم به زندان خیانت هم گشانی دوستت دارم چه سود از مهر ورزیدن چه حاصل از وفا کردن*مرا لایق بدانی یاندانی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ان کس عاشق است ، از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هی هی چوپان نترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این زندان که نامش زندگیست پس قشنگی های دنیا مال کیست؟ باختیم در عشق,اما باختن تقدیرنیست ساختیم بادرد تنهایی,مگرتقدیرچیست؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان میدهم به گوشه ی زندان سرنوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در واقع همگی ما انسانها در زندان به سر می بریم اما برخی از زندان ها پنجره دارند و برخی بی پنجره اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر می کردم در قلب تو محکوم به حبس ابد!! به یکباره جا خوردم. وقتی زندان بان برسرم فریاد زد :هی… تو آزادی! وصدای گامهای غریبه ای که به سلول من می آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر می کردم در قلب تو محکومم به حبس ابد به یکباره جا خوردم وقتی زندان بان برسرم فریاد زد هی تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راست باشد که تن زندان روح است چشم‌ ها باید پنجره‌های کوچک این زندان باشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای آسمان خواهم که یک روز از این زندان خاموش پر بگیرم زمن بگذر , که من مرغی اسیر…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس خود را دیدن از درون چشمهایت ارامش عجیبیست از زندان شدنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت زندان گوانتاناماست نازنین بی اعتنا به حقوق بشر…