بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زندان عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا مهر تو اندر جان ماست! زندگی بی تو همان زندان ماست کم بزن آتش دل بی تاب را! یاد خوبت روز و شب مهمان ماست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این فکرم من و دانم که هرگز مرا یارای رفتن زین قفس نیست اگر هم مرد زندان بان بخواهد دگر از بهر پروازم نفس نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غروب سخت زندان یاد یاران می کنم در کویر خشک وسوزان رقص باران می کنم زندگی مرگ است ومرگ هم زندگی است پس درود بر مرگ و مرگ بر این زندگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم در قلب تو محکومم به حبس ابد به یکباره جا خوردم وقتی زندان بان بر سرم فریاد زد هی تو آزادی وصدای گام های غریبه ای که به سلول من می آمد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هی هی چوپان نترسد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون قفس است، قفسی تنگ پر از تنهایی، و چه خوب است دم غفلت ان زندان بان، بال و پر عشق گوشودن بعد ان هم پرواز!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی میخندید، شایدبه زندانی بودن خویش وشایدبه آزادی من! راستی زندان کدام سوی میله هاست؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این زندان که نامش زندگیست، پس قشنگیهای دنیا مال کیست؟ باختم در عشق اماباختن تقدیر نیست، ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف ازجرم زلیخاگربه زندان میرود یوسف زهراببین ازجرم ماحبس ابدگردیده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است! بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچ از غم هجران تو بر جان من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت با زنجیر در زندان شبی دیوانه ای /عاقلان پیداست کز دیوانگان ترسیده اند من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم به پای/کاش می‌پرسید کس کایشان به چند ارزیده اند؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال در آنجا هر روز یک قرص نان کامل مجانی خوردم بینوایان ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمارم دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آن چه از غم هجران تو در جان من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدم در گریه، زندان با دلی خیس چنان چشم انتظاران، با دلی خیس دو بیتی چتر خود را وا کند کاش که ماندم زیر باران با دلی خیس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزاد نخواهی شد تقلا نکن ماهی درون تنگ دریا فقط زندان بزرگتری است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زندان عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا مهر تو اندر جان ماست! زندگی بی تو همان زندان ماست کم بزن آتش دل بی تاب را! یاد خوبت روز و شب مهمان ماست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این فکرم من و دانم که هرگز مرا یارای رفتن زین قفس نیست اگر هم مرد زندان بان بخواهد دگر از بهر پروازم نفس نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غروب سخت زندان یاد یاران می کنم در کویر خشک وسوزان رقص باران می کنم زندگی مرگ است ومرگ هم زندگی است پس درود بر مرگ و مرگ بر این زندگی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم در قلب تو محکومم به حبس ابد به یکباره جا خوردم وقتی زندان بان بر سرم فریاد زد هی تو آزادی وصدای گام های غریبه ای که به سلول من می آمد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه که گرگ از هی هی چوپان نترسد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چون قفس است، قفسی تنگ پر از تنهایی، و چه خوب است دم غفلت ان زندان بان، بال و پر عشق گوشودن بعد ان هم پرواز!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زندانی میخندید، شایدبه زندانی بودن خویش وشایدبه آزادی من! راستی زندان کدام سوی میله هاست؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از این زندان که نامش زندگیست، پس قشنگیهای دنیا مال کیست؟ باختم در عشق اماباختن تقدیر نیست، ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف ازجرم زلیخاگربه زندان میرود یوسف زهراببین ازجرم ماحبس ابدگردیده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است! بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچ از غم هجران تو بر جان من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت با زنجیر در زندان شبی دیوانه ای /عاقلان پیداست کز دیوانگان ترسیده اند من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم به پای/کاش می‌پرسید کس کایشان به چند ارزیده اند؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و پانزده سال در آنجا هر روز یک قرص نان کامل مجانی خوردم بینوایان ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمارم دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آن چه از غم هجران تو در جان من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شدم در گریه، زندان با دلی خیس چنان چشم انتظاران، با دلی خیس دو بیتی چتر خود را وا کند کاش که ماندم زیر باران با دلی خیس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزاد نخواهی شد تقلا نکن ماهی درون تنگ دریا فقط زندان بزرگتری است