بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زندان عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من گوشه ى لبخند توست زندان من چشمان توست! بودنت حس عجیبیست که دیدن دارد قلب من بانبضت آرزوی تپیدن دارد نازنین عشق که نه’ اخم شما حسرت دیدن دارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بستگی دارد که از زندان چه تعریفی کنیم هیچ کس در هیچ جای این جهان آزاد نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او در قفس را ببند تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد! نه پر و بال ریخته اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو زندانبان شوی تنها مرا این آرزوست؟؟قاتل جمعی شوم افتم در آن زندان دوست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد پشت میله های زندان باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن…؟ وقتی که آرزوهایت در حبس ابد باشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زندان جان فرسودن است/رنج ما از زندگی تاوان انسان بودن است/زندگی افسانه ی افسانه هاست/هرکه باور نکند دیوانه ی دیوانه هاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماهی ام و صید شدم در دل دریا تنها غم من محنت دوری است خدایا در حسرت دریایم و در جام گرفتار زندان من این حوض بلوری است خدایا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما به خاطر دلایل خاصی اینجا هستیم! زندانی بودن در زندان گذشته ات رو رها کن به طراح زندگی آیندت تبدیل شو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهای دانشگاه را بلندتر از دیوار های زندان ساخته بودند حق داشتند!!! نگهبانی از فکرها خیلی دشوارتر از نگهبانی از جرم است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیط اطراف, زندان است چه این سوی میله چه آن سو هر کجا که عطر وجودت نباشد… اسیری هستم در بند روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن زندانی روزم، که نامردان بی همت، به جرم دیدن یارم، مرا اندرقفس کردند، من اززندان نمیترسم، عبادتگاه مردان است، ویاد توکلید قفل زندان است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندانی حبس ابد :میدونی بدترین چیز توی زندان چیه, بدترین چیز زندگی کردن بین قاتلا و دزدا نیست بدترین چیز اینه که به آزادیت امید داشته باشی! مورگان فریمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست دلت همیشه زندان من است آتشکده عشق تو از آن من است آنروز که لحظه وداع منو توست! آن شوم ترین لحظه پایان من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زندان تنهایی/به هر سو هر کجا هستم/از این بابت دلم شاد است/که گاهی میکنی یادم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتى دخترى ک بخاطره عشقش ک تو زندان همه ى خواستگارشو رد میکنه, اما نمیدونه ک عشقش اعدام شده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال بودم که فکر میکردم در زندان قلب تو محکوم به حبس ابدم و چه دردناک بود وقتی صدای زندانبان گفت تو آزادی و دردناکتر صدای گام های غریبه ای که به سلولم می آمد تا جایم را پر کند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زندان عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من گوشه ى لبخند توست زندان من چشمان توست! بودنت حس عجیبیست که دیدن دارد قلب من بانبضت آرزوی تپیدن دارد نازنین عشق که نه’ اخم شما حسرت دیدن دارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بستگی دارد که از زندان چه تعریفی کنیم هیچ کس در هیچ جای این جهان آزاد نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او در قفس را ببند تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد! نه پر و بال ریخته اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو زندانبان شوی تنها مرا این آرزوست؟؟قاتل جمعی شوم افتم در آن زندان دوست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد پشت میله های زندان باشی یا در خیابانهای شهر در حال قدم زدن…؟ وقتی که آرزوهایت در حبس ابد باشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زندان جان فرسودن است/رنج ما از زندگی تاوان انسان بودن است/زندگی افسانه ی افسانه هاست/هرکه باور نکند دیوانه ی دیوانه هاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ماهی ام و صید شدم در دل دریا تنها غم من محنت دوری است خدایا در حسرت دریایم و در جام گرفتار زندان من این حوض بلوری است خدایا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما به خاطر دلایل خاصی اینجا هستیم! زندانی بودن در زندان گذشته ات رو رها کن به طراح زندگی آیندت تبدیل شو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهای دانشگاه را بلندتر از دیوار های زندان ساخته بودند حق داشتند!!! نگهبانی از فکرها خیلی دشوارتر از نگهبانی از جرم است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیط اطراف, زندان است چه این سوی میله چه آن سو هر کجا که عطر وجودت نباشد… اسیری هستم در بند روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن زندانی روزم، که نامردان بی همت، به جرم دیدن یارم، مرا اندرقفس کردند، من اززندان نمیترسم، عبادتگاه مردان است، ویاد توکلید قفل زندان است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندانی حبس ابد :میدونی بدترین چیز توی زندان چیه, بدترین چیز زندگی کردن بین قاتلا و دزدا نیست بدترین چیز اینه که به آزادیت امید داشته باشی! مورگان فریمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوست دلت همیشه زندان من است آتشکده عشق تو از آن من است آنروز که لحظه وداع منو توست! آن شوم ترین لحظه پایان من است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زندان تنهایی/به هر سو هر کجا هستم/از این بابت دلم شاد است/که گاهی میکنی یادم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتى دخترى ک بخاطره عشقش ک تو زندان همه ى خواستگارشو رد میکنه, اما نمیدونه ک عشقش اعدام شده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال بودم که فکر میکردم در زندان قلب تو محکوم به حبس ابدم و چه دردناک بود وقتی صدای زندانبان گفت تو آزادی و دردناکتر صدای گام های غریبه ای که به سلولم می آمد تا جایم را پر کند