بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زندان عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال و روزم این است دردی دارم که با فریاد و چند قطره اشک از بین خواهد رفت ولی مدتی است فریاد بر زندان سکوت گلویم چنگ می اندازد!! و اشک اجازه خروج از زندان شرم چشمانم را دریافت نمیکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست عجل تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من مه گردون ادب بودی و در خاک شدی خاک زندان تو گشت ای مه زندانی من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف از جرم زلیخا،گر به زندان میرود یوسف زهرا ببین از جرم ما حبس ابد گردیده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا! مهر تو اندر جان ماست / زندگی بی دوستی زندان ماست کم بزن آتش دل بی تاب را / یاد خوبت روز و شب مهمان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان تیره بخت،مرگ تخفیف ومجازات زندان زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم خانه که بی تو همه چون زندان است گر نباشی دل ما در غم تو ویران است صبح دم چشم که بگشایم و بینم رویت دلم از غم برهد شاد شوم از رویت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از زندان نمی ترسم که زندان جای مردان است من از دنیا می ترسم که نامردش فراوان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راست باشد که تن زندان روح است چشم‌ ها باید پنجره‌های کوچک این زندان باشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مهره های تخته نرد که تا وقتی یارشون تو حصر و زندان حریفه به احترامش بازی نمی کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا! مهر تو اندر جان ماست زندگی بی دوستی زندان ماست کم بزن آتش دل بی تاب را یاد خوبت روز و شب مهمان ماست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زندانی وقتی از زندان آزاد میشه، تو محیط بیرون نمیتونه صاف راه بره، میخوره زمین… عادت نداره به فضای باز! حال ماست که بیرون از فضای مجازی میخوریم زمین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفسم را مشکن، تو مکن آزادم قفل زندان مرا باز کنی، می شکنم من به زنجیر تو عادت کردم، با تو احساس سعادت کردم بگذار تا نفسی هست بمانم با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادل خودرابه زندان رفاقت داده ایم آشنایان راسلامی ازصداقت داده ایم گربظاهردرپی احوال یاران نیستیم درحریم امن دل یادعزیزان بوده ایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سخت است اما مرگ هم دلچسب نیست درب زندان باز و ما این گوشه عادت کرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است! بر هیچ تنی مباد و بر هیچ دلی آنچه از غم هجران تو بر جان من است…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زندان عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال و روزم این است دردی دارم که با فریاد و چند قطره اشک از بین خواهد رفت ولی مدتی است فریاد بر زندان سکوت گلویم چنگ می اندازد!! و اشک اجازه خروج از زندان شرم چشمانم را دریافت نمیکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست عجل تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من مه گردون ادب بودی و در خاک شدی خاک زندان تو گشت ای مه زندانی من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف از جرم زلیخا،گر به زندان میرود یوسف زهرا ببین از جرم ما حبس ابد گردیده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا! مهر تو اندر جان ماست / زندگی بی دوستی زندان ماست کم بزن آتش دل بی تاب را / یاد خوبت روز و شب مهمان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان تیره بخت،مرگ تخفیف ومجازات زندان زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم خانه که بی تو همه چون زندان است گر نباشی دل ما در غم تو ویران است صبح دم چشم که بگشایم و بینم رویت دلم از غم برهد شاد شوم از رویت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از زندان نمی ترسم که زندان جای مردان است من از دنیا می ترسم که نامردش فراوان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راست باشد که تن زندان روح است چشم‌ ها باید پنجره‌های کوچک این زندان باشند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مهره های تخته نرد که تا وقتی یارشون تو حصر و زندان حریفه به احترامش بازی نمی کنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا! مهر تو اندر جان ماست زندگی بی دوستی زندان ماست کم بزن آتش دل بی تاب را یاد خوبت روز و شب مهمان ماست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زندانی وقتی از زندان آزاد میشه، تو محیط بیرون نمیتونه صاف راه بره، میخوره زمین… عادت نداره به فضای باز! حال ماست که بیرون از فضای مجازی میخوریم زمین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قفسم را مشکن، تو مکن آزادم قفل زندان مرا باز کنی، می شکنم من به زنجیر تو عادت کردم، با تو احساس سعادت کردم بگذار تا نفسی هست بمانم با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادل خودرابه زندان رفاقت داده ایم آشنایان راسلامی ازصداقت داده ایم گربظاهردرپی احوال یاران نیستیم درحریم امن دل یادعزیزان بوده ایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سخت است اما مرگ هم دلچسب نیست درب زندان باز و ما این گوشه عادت کرده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و دیدار تو درمان من است بی رنگ رخت زمانه زندان من است! بر هیچ تنی مباد و بر هیچ دلی آنچه از غم هجران تو بر جان من است…