بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زناشویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی سریعترین راه به چنگ اوردن قلب یک مرد چیه ؟ پاره کردن سینه اش با یک کارد اشپزخانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف زنش میمیره ، توی تشییع جنازه كنار تابوت میكه : لا اله ایولا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرزنه تو اتوبوس هی می گفته نی نای نا نای نی نای نای، همه هم دست میزدن براش. بعد یهو دست می کنه تو کیفش دندوناشو در میاره میگه نیاوران نیگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در ازدواج شانسی نداشته ام، اولی مرا ول كرد و رفت، و دومی این كار را نكرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دو سال است ازدواج كردم، دیگر از تروریست ها وحشتی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی‌چاره مردا: وقتی‌ به دنیا میان همه حال مامانشون رو می‌پرسند، وقتی‌ ازدواج می‌کنن همه میگن چه عروس قشنگی‌ وقتی‌ میمیرن همه میگن بی‌چاره زنش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند مرد را آفرید پشیمان شد پس زن را آفرید تا جون اونو بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه: مامان! شاهزاده رویاها با اسب سفید یعنی چی؟ مامان: یعنی یه خری مثل بابات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها مثل  آگهی بازرگانی هستند حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمی توان باور کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه ضرب المثـلی هست کـه میـگه : پشت هر مرد موفـق یک پارتی کلفت هستش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زناشویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی سریعترین راه به چنگ اوردن قلب یک مرد چیه ؟ پاره کردن سینه اش با یک کارد اشپزخانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف زنش میمیره ، توی تشییع جنازه كنار تابوت میكه : لا اله ایولا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرزنه تو اتوبوس هی می گفته نی نای نا نای نی نای نای، همه هم دست میزدن براش. بعد یهو دست می کنه تو کیفش دندوناشو در میاره میگه نیاوران نیگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در ازدواج شانسی نداشته ام، اولی مرا ول كرد و رفت، و دومی این كار را نكرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون دو سال است ازدواج كردم، دیگر از تروریست ها وحشتی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی‌چاره مردا: وقتی‌ به دنیا میان همه حال مامانشون رو می‌پرسند، وقتی‌ ازدواج می‌کنن همه میگن چه عروس قشنگی‌ وقتی‌ میمیرن همه میگن بی‌چاره زنش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند مرد را آفرید پشیمان شد پس زن را آفرید تا جون اونو بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه: مامان! شاهزاده رویاها با اسب سفید یعنی چی؟ مامان: یعنی یه خری مثل بابات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها مثل  آگهی بازرگانی هستند حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمی توان باور کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه ضرب المثـلی هست کـه میـگه : پشت هر مرد موفـق یک پارتی کلفت هستش