بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستــان آمــده اســت!خستــه ام!مــی خــوابــم!بهــار کــه آمــد،پیلــه ام را مــی شکــافــم تــا بــا پــرهــای خیــس،دوبــاره عــاشقــت شــوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ، درست کردنش راحت اما نگه داشتنش سخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف سخت محتاج به گرمای توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان تو چگونه هستی امسال،گویی توام همرنگ بهاری.یا با ما شوخی داری؟تورا خدا یکرنگ باش،رنگ زمستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عقیده ، عقده خوانده میشود و نور چراغ در آب ، مهتاب تلقی و متانت زمین زیر برف یخ میزند نان از یتیم خانه میدزدیم و می فهمیم دزد، اشتباه چاپی درد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقم میگه: بیا بریم برف بازی… بهش میگم: مگه برف اومده…؟! میگه: نه سرد باشه کافیه…! من: …! میگه: مگه بچه بودیم خاله بازی میکردیم خوده خاله بود…؟! تا حالا اینجوری قانع نشده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از این همه باران بردار برای رسیدن به تو چترهم باز نمیکنم میخواهم تنم خیس این همه باران شود… دست از این همه برف بردار پاهایم که درمانده شود به زانو افتاده میدوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه برف باریده نه عمر گذشته ونه من در آسیاب سفید کرده ام موهایم را فقط روزی که رفتی دنیا تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی.. . . . . . گلوله برف درست کنی، اما کسی نباشه بزنی بهش! گلوله ات رو پرت کنی یه طرف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسریت را بردار تا ببینم بر شب موهای سیاهت چند برف زمستان نشسته تا من به بهار برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف میبارد همه خوشحال ند … و من غمگین …. اخر برف دارد رد پاهایت را می پوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف آمد و پاییز فراموشت شد آن گریه ی یک ریز فراموشت شد انگار نه انگار که با هم بودیم چه زود همه چیز فراموشت شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستــان آمــده اســت!خستــه ام!مــی خــوابــم!بهــار کــه آمــد،پیلــه ام را مــی شکــافــم تــا بــا پــرهــای خیــس،دوبــاره عــاشقــت شــوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ، درست کردنش راحت اما نگه داشتنش سخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف سخت محتاج به گرمای توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان تو چگونه هستی امسال،گویی توام همرنگ بهاری.یا با ما شوخی داری؟تورا خدا یکرنگ باش،رنگ زمستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عقیده ، عقده خوانده میشود و نور چراغ در آب ، مهتاب تلقی و متانت زمین زیر برف یخ میزند نان از یتیم خانه میدزدیم و می فهمیم دزد، اشتباه چاپی درد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقم میگه: بیا بریم برف بازی… بهش میگم: مگه برف اومده…؟! میگه: نه سرد باشه کافیه…! من: …! میگه: مگه بچه بودیم خاله بازی میکردیم خوده خاله بود…؟! تا حالا اینجوری قانع نشده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از این همه باران بردار برای رسیدن به تو چترهم باز نمیکنم میخواهم تنم خیس این همه باران شود… دست از این همه برف بردار پاهایم که درمانده شود به زانو افتاده میدوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه برف باریده نه عمر گذشته ونه من در آسیاب سفید کرده ام موهایم را فقط روزی که رفتی دنیا تمام شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی.. . . . . . گلوله برف درست کنی، اما کسی نباشه بزنی بهش! گلوله ات رو پرت کنی یه طرف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسریت را بردار تا ببینم بر شب موهای سیاهت چند برف زمستان نشسته تا من به بهار برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف میبارد همه خوشحال ند … و من غمگین …. اخر برف دارد رد پاهایت را می پوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف آمد و پاییز فراموشت شد آن گریه ی یک ریز فراموشت شد انگار نه انگار که با هم بودیم چه زود همه چیز فراموشت شد