بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی آن نخستین حرفها عشق یعنی در میان برفها عشق یعنی یاد آن روز نخست عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و دستان تو بداهه ای گرم و به‌هنگام بود که در ذهن گنجشکان زمستان دیده نمی‌گنجید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــوی ســرم چـــو برف زمستان سپیــد شــد نامــد بهــار و قامت مــن خــم چــو بید شد گفتــم کــه ســر زنم به زمیـن دلـت ولی ایـن دانــه از جوانــه زدن نـا امیـد شــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست‌های تو زنی‌ خفته در سینه ی مرا بیدار می‌‌کند نوک می زند به نوک انگشتانِ تو در من زنی‌ زمستان را دوباره بهار می‌‌کند در من شعر در من شور در من عشق در من لطافتِ یک زن بیداد می‌‌کند…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریاری پر از اندوه ثریا هستم شاید آخر سر پیری به نگارم برسم استخوان سوز سیاهی زمستان شده‌ام بلکه نوروز بیاید به بهارم برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر بودم نبودنت را غروب های زمستان در قهوه خانه ی دوری سیگار می کشیدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن اگر نیایی، همین اتفاق ساده پاییز به باغ نمی رسد برگ ها در بهار پیر می شوند تمام سردی سفید زمستان را باد با خود می برد و دیگر باید برف را با خاطره نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن تو چون یک فنجان شیر قهوه است خوش رنگ و خوش عطر و در آغوش گرفتن تو مطبوع است چون نوشیدن شیر قهوه در ساعت پنج عصر یک روز سرد زمستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای اولین بار دستم را مﯽﮔﯿﺮی دلم برای دستانم میسوزد چه زمستانهای سختی را گذراندند وقتی نبودی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و کلاه را برای خودت بافتی خیالت را برای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و کلاه می بافم با خیالت تا در سرمای نبودنت یخ نبندم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم غرق باران شوی چو بوی خوش یاس و ریحان شوی دعا میکنم در زمستان عشق بهاری ترین فصل ایمان شوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل زمستون که لبو می چسبد / آغوش و فشار و گفتگو می چسبد پس شعله بخاری ها را کم کن /که فقط زیر پتو می چسبد شرکت ملی گاز ایران

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی آن نخستین حرفها عشق یعنی در میان برفها عشق یعنی یاد آن روز نخست عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و دستان تو بداهه ای گرم و به‌هنگام بود که در ذهن گنجشکان زمستان دیده نمی‌گنجید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــوی ســرم چـــو برف زمستان سپیــد شــد نامــد بهــار و قامت مــن خــم چــو بید شد گفتــم کــه ســر زنم به زمیـن دلـت ولی ایـن دانــه از جوانــه زدن نـا امیـد شــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست‌های تو زنی‌ خفته در سینه ی مرا بیدار می‌‌کند نوک می زند به نوک انگشتانِ تو در من زنی‌ زمستان را دوباره بهار می‌‌کند در من شعر در من شور در من عشق در من لطافتِ یک زن بیداد می‌‌کند…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهریاری پر از اندوه ثریا هستم شاید آخر سر پیری به نگارم برسم استخوان سوز سیاهی زمستان شده‌ام بلکه نوروز بیاید به بهارم برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر بودم نبودنت را غروب های زمستان در قهوه خانه ی دوری سیگار می کشیدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن اگر نیایی، همین اتفاق ساده پاییز به باغ نمی رسد برگ ها در بهار پیر می شوند تمام سردی سفید زمستان را باد با خود می برد و دیگر باید برف را با خاطره نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن تو چون یک فنجان شیر قهوه است خوش رنگ و خوش عطر و در آغوش گرفتن تو مطبوع است چون نوشیدن شیر قهوه در ساعت پنج عصر یک روز سرد زمستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای اولین بار دستم را مﯽﮔﯿﺮی دلم برای دستانم میسوزد چه زمستانهای سختی را گذراندند وقتی نبودی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و کلاه را برای خودت بافتی خیالت را برای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و کلاه می بافم با خیالت تا در سرمای نبودنت یخ نبندم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داره برف میاد به اسمون نگاه کن هروقت برف سیاه بارید بهم خبر بده ، اون موقع من دیگه دوستت نخواهم داشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت گفتم : دلتنگ تو هستم ، به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده ای ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف ، یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا میکنم غرق باران شوی چو بوی خوش یاس و ریحان شوی دعا میکنم در زمستان عشق بهاری ترین فصل ایمان شوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل زمستون که لبو می چسبد / آغوش و فشار و گفتگو می چسبد پس شعله بخاری ها را کم کن /که فقط زیر پتو می چسبد شرکت ملی گاز ایران