بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا زیباست این را در دانه دانه های برف می بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستون و روزای برفیش واسم سرد نیستن تا وقتی که خاطرات گرمت همرامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی می مونه درست کردنش راحت اما نگه داشتنش سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف می‌بارد و همه خوشحالند و من غمگین دارد رد پاهایت را می پوشاند برف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری آرزو می کنم هر روز زمین بخورم ! کاش تابستان ها هم برفی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و کلاه می بافم  با خیالت تا در سرمای نبودنت یخ نبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران یا برف  چه فرقی میکند ؟ تو که باشی ، هوا که هیچ زندگی خوب است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی این برف و سرما می تونم خودمو گرم کنم امــا جواب دلمو چی بدم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت می توان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف سخت محتاج به گرمای توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست بعضی حرف ها زمستونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه گاز از دماغت میدی؟ ( از عاشقانه های خرگوش و آدم برفی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال زمستون خیلی قشنگه چون با تو آغاز میشه به خوت نگیر با کفشمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از این همه باران بردار برای رسیدن به تو چترهم باز نمیکنم میخواهم تنم خیس این همه باران شود دست از این همه برف بردار پاهایم که درمانده شود به زانو افتاده میدوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطــــرات بیهوده جان می کند یاد تو این سوی شیشه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گنجشک ها بغض میکنم وقتی پنجره را می بندی و میمانم پشت شیشه زیر برف و یخ میزنم از شب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا زیباست این را در دانه دانه های برف می بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستون و روزای برفیش واسم سرد نیستن تا وقتی که خاطرات گرمت همرامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی می مونه درست کردنش راحت اما نگه داشتنش سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف می‌بارد و همه خوشحالند و من غمگین دارد رد پاهایت را می پوشاند برف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری آرزو می کنم هر روز زمین بخورم ! کاش تابستان ها هم برفی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال و کلاه می بافم  با خیالت تا در سرمای نبودنت یخ نبندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران یا برف  چه فرقی میکند ؟ تو که باشی ، هوا که هیچ زندگی خوب است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی این برف و سرما می تونم خودمو گرم کنم امــا جواب دلمو چی بدم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت می توان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف سخت محتاج به گرمای توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست بعضی حرف ها زمستونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه گاز از دماغت میدی؟ ( از عاشقانه های خرگوش و آدم برفی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال زمستون خیلی قشنگه چون با تو آغاز میشه به خوت نگیر با کفشمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از این همه باران بردار برای رسیدن به تو چترهم باز نمیکنم میخواهم تنم خیس این همه باران شود دست از این همه برف بردار پاهایم که درمانده شود به زانو افتاده میدوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطــــرات بیهوده جان می کند یاد تو این سوی شیشه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گنجشک ها بغض میکنم وقتی پنجره را می بندی و میمانم پشت شیشه زیر برف و یخ میزنم از شب