بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستان  گویا  غم پنهان دارد  که در این موعد سرد  عوض برف  به چشمش  نم باران دارد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 4 ﺭﻭﺯ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻦ ! ﻣﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﻋﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﮑﻮﻧﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻦ ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ، ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﯿﺲ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای که زمستونا میشه خیلی راحت بقیه رو بیدار کرد.. . . . . . . . . . . .. . . . اوه اوه عجب برفی اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل زمستون کہ لبو میچسبد آغوش و فشار و گفتگو میچسبد پس شعله بخاري ها راكم كن كه فقط زير پتو می چسبد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایِ آخرِ سالِ... . همین الان پاشو با هر کی قهری بهش زنگ بزن... .? فحش بده که یادش باشه که هنوز باهاش قهرید عید پا نشه بیاد خونتون عید دیدنی والا....گرونیِ،شوخی که نیست... .s2a

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻮﺍﺵ ﯾﻮﺍﺵ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ … ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﻣﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﻪ .. . . . . ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺠﻞ ﺗﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩ ! ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي زمستانی سردتر و طولاني ترند ، براي کودکي که تنها وسیله گرم کردن پاهای یخ زده اش اگزوز ماشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف می آید … در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف از شوق حضورت بهار را لمس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست لحن بعضی ها عصر یخبندانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم برام هیچی جالب تر از این نیست که صبح پاشم ببینم کلی برف اومده و هیچکی هم از روش نرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابی نکن ! هی نپرس پس کی برف می بارد ؟ موهای پدرت را نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را دوست ندارم چون با آمدنش به یاد نگاه های سردت می افتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدم برفی چشم نگذار وگرنه آب که نمی شود ، هیچ تا یک عمر هم خیره به رد پاهایت می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی نبودم که به پایت یک شبه آب شوم من مو به مو سفید شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبم نام تو را می برم تا برف مثل قند در دل زمستان آب شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم برگردم اون دوران که بابام بیدارم می کرد و می گفت : پاشو ببین چه برفی اومده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این زمستان  گویا  غم پنهان دارد  که در این موعد سرد  عوض برف  به چشمش  نم باران دارد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 4 ﺭﻭﺯ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻦ ! ﻣﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﻋﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﮑﻮﻧﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻞ ﮐﻨﻦ ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ، ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﯿﺲ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای که زمستونا میشه خیلی راحت بقیه رو بیدار کرد.. . . . . . . . . . . .. . . . اوه اوه عجب برفی اومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل زمستون کہ لبو میچسبد آغوش و فشار و گفتگو میچسبد پس شعله بخاري ها راكم كن كه فقط زير پتو می چسبد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایِ آخرِ سالِ... . همین الان پاشو با هر کی قهری بهش زنگ بزن... .? فحش بده که یادش باشه که هنوز باهاش قهرید عید پا نشه بیاد خونتون عید دیدنی والا....گرونیِ،شوخی که نیست... .s2a

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻮﺍﺵ ﯾﻮﺍﺵ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ … ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﻣﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﻪ .. . . . . ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺠﻞ ﺗﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩ ! ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي زمستانی سردتر و طولاني ترند ، براي کودکي که تنها وسیله گرم کردن پاهای یخ زده اش اگزوز ماشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارد برف می آید … در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف از شوق حضورت بهار را لمس کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست لحن بعضی ها عصر یخبندانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم برام هیچی جالب تر از این نیست که صبح پاشم ببینم کلی برف اومده و هیچکی هم از روش نرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابی نکن ! هی نپرس پس کی برف می بارد ؟ موهای پدرت را نگاه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را دوست ندارم چون با آمدنش به یاد نگاه های سردت می افتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدم برفی چشم نگذار وگرنه آب که نمی شود ، هیچ تا یک عمر هم خیره به رد پاهایت می ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی نبودم که به پایت یک شبه آب شوم من مو به مو سفید شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبم نام تو را می برم تا برف مثل قند در دل زمستان آب شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم برگردم اون دوران که بابام بیدارم می کرد و می گفت : پاشو ببین چه برفی اومده