بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف و زمستان رو دوست دارم چون تنها فصلی ست که مسیر رفتنت را نشانم میدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است زمستان هم دیگر شبیه خودش نیست انگار فصل ها هم شبیه آدم ها شده اند دیگر دوست ندارند خودشان باشند یادمان رفته زیبایی همه چیز به خودش بودن است زمستان جان لطفا زمستان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایشالا خونه هاتون گرم باشه مثه زمستون امسال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

###شبی از شب ها تو مرا گفتی شب باش من که شب بودم شب هستم شب خواهم بود  بامید آنکه تو فانوس چراغ ره من باشی شبی شب گشتم ###

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهونه ایست تا دست های قدرتمندی رو که دوس داری محکمتر در آغوشت بگیرن،دورت حلقه بشه روز زمستونی همتون قشنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستــان آمــده اســت!خستــه ام!مــی خــوابــم!بهــار کــه آمــد،پیلــه ام را مــی شکــافــم تــا بــا پــرهــای خیــس،دوبــاره عــاشقــت شــوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان تو چگونه هستی امسال،گویی توام همرنگ بهاری.یا با ما شوخی داری؟تورا خدا یکرنگ باش،رنگ زمستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم که باشی دوست داری یه دوست داشته باشی تا همدمت باشه و تنهاییتو پر کنه داشتن یه دوست خوب مثل داشتن یه فنجون چای تو هوای سرد زمستونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین از امدن برف تازه خشنود است.. من از شلوغی بسیار رد پا بیزار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی تفففف تو روح کسی که پتوها رو مربعی میسازه $: خو بیشعور مگه ارث باباته...یه خورده دیگم تهش بچسبون یخ کردیم نصفه شبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول فصل زمستان زمین از آمدن برف تازه خشنود است من از شلوغی بسیار رد پا بیزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبم نام تو را می برم تا برف مثل قند در دل زمستان آب شود...;-) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است  و میل بافتنی  می خواهند نبودنت را ببافند مشتاقانه  رج به رج و من چه کودکانه دلخشوم شال گردنی باشم تا حواسم گرم آمدنت باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩ... ﺑﻮ ﮐﻨﯿﺪ؟؟ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻦ؟؟ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ... ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻨﺪ ﺫﻫﻨﯿﻦ ﺧﺐ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻦ؟؟ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺁﯾﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زمستون دو مرحله از خواب سخته یکی یکی اون اولش که زیر پتو سرده.بعدم اون مرحله که میخوای پاشی و زیر پتو گرمه.جفتش بدبختیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زِمــِـسْــتــــــان یــَـعــنـــــــے...  "تـــــــــو" نــَـبــاشـــــــے و مـَـنْ مـُـراقـِـبــــــــْــــ بــاشـَـمْ یـَـخِ بـُـغــضــَـم وا نـشـوב....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زمستانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف و زمستان رو دوست دارم چون تنها فصلی ست که مسیر رفتنت را نشانم میدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است زمستان هم دیگر شبیه خودش نیست انگار فصل ها هم شبیه آدم ها شده اند دیگر دوست ندارند خودشان باشند یادمان رفته زیبایی همه چیز به خودش بودن است زمستان جان لطفا زمستان باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایشالا خونه هاتون گرم باشه مثه زمستون امسال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

###شبی از شب ها تو مرا گفتی شب باش من که شب بودم شب هستم شب خواهم بود  بامید آنکه تو فانوس چراغ ره من باشی شبی شب گشتم ###

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهونه ایست تا دست های قدرتمندی رو که دوس داری محکمتر در آغوشت بگیرن،دورت حلقه بشه روز زمستونی همتون قشنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستــان آمــده اســت!خستــه ام!مــی خــوابــم!بهــار کــه آمــد،پیلــه ام را مــی شکــافــم تــا بــا پــرهــای خیــس،دوبــاره عــاشقــت شــوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان تو چگونه هستی امسال،گویی توام همرنگ بهاری.یا با ما شوخی داری؟تورا خدا یکرنگ باش،رنگ زمستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم برفی هم که باشی دوست داری یه دوست داشته باشی تا همدمت باشه و تنهاییتو پر کنه داشتن یه دوست خوب مثل داشتن یه فنجون چای تو هوای سرد زمستونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین از امدن برف تازه خشنود است.. من از شلوغی بسیار رد پا بیزار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی تفففف تو روح کسی که پتوها رو مربعی میسازه $: خو بیشعور مگه ارث باباته...یه خورده دیگم تهش بچسبون یخ کردیم نصفه شبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول فصل زمستان زمین از آمدن برف تازه خشنود است من از شلوغی بسیار رد پا بیزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لبم نام تو را می برم تا برف مثل قند در دل زمستان آب شود...;-) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است  و میل بافتنی  می خواهند نبودنت را ببافند مشتاقانه  رج به رج و من چه کودکانه دلخشوم شال گردنی باشم تا حواسم گرم آمدنت باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩ... ﺑﻮ ﮐﻨﯿﺪ؟؟ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻦ؟؟ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ... ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻨﺪ ﺫﻫﻨﯿﻦ ﺧﺐ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻦ؟؟ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺁﯾﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زمستون دو مرحله از خواب سخته یکی یکی اون اولش که زیر پتو سرده.بعدم اون مرحله که میخوای پاشی و زیر پتو گرمه.جفتش بدبختیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زِمــِـسْــتــــــان یــَـعــنـــــــے...  "تـــــــــو" نــَـبــاشـــــــے و مـَـنْ مـُـراقـِـبــــــــْــــ بــاشـَـمْ یـَـخِ بـُـغــضــَـم وا نـشـوב....!