بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج : وقتی که دو نفر تبدیل به یک نفر می شوند اما مشکل اینجاست که دقیقا کدام یک؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیاه خواری : طریقه ای از زندگی که قدیما، شکارچیان دست و پا چلفتی اختراع کرده بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکاپ : کاری که همیشه وقتی یادتان می افتد انجام دهید که اطلاعاتتان به فنا رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری خوشخیم : یک بیماری که قرار نیست به این زودی ها از دستش خلاص بشوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق : یکی از داغون ترین بیماری های بشر که تنها راه از بین رفتنش ازدواج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوازم آرایشی : ابزاری که زن زیبا را زشت و زن زشت را زشت تر نشان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگسال : فردی که از سن رشد طولی گذشته و مشغول رشد عرضی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاق : آدمی که حداقل بیست دلیل برای انتخاب روش ابلهانه خود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز : عبارتی که روزی قرار است به کسی بگویید و پشیمان شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشمش : انگوری که خود را ساعت ها زیر آفتاب برنزه کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه : نامی که آدم ها روی اشتباهات خود می گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روماتیسم : عشقولانه ترین بیماری کشف شده تاکنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز : ارگانی از بدن که ما فکر می کنیم که فکر می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا : یک تکنولوژی ساده برای رهایی از کارهای امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکار : کسی که تخصص اپل دارد معنی : کسی که کارش مک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنسیتی : شهر ارواح معنی : جن سیتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج : وقتی که دو نفر تبدیل به یک نفر می شوند اما مشکل اینجاست که دقیقا کدام یک؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیاه خواری : طریقه ای از زندگی که قدیما، شکارچیان دست و پا چلفتی اختراع کرده بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بکاپ : کاری که همیشه وقتی یادتان می افتد انجام دهید که اطلاعاتتان به فنا رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری خوشخیم : یک بیماری که قرار نیست به این زودی ها از دستش خلاص بشوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق : یکی از داغون ترین بیماری های بشر که تنها راه از بین رفتنش ازدواج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوازم آرایشی : ابزاری که زن زیبا را زشت و زن زشت را زشت تر نشان می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگسال : فردی که از سن رشد طولی گذشته و مشغول رشد عرضی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاق : آدمی که حداقل بیست دلیل برای انتخاب روش ابلهانه خود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز : عبارتی که روزی قرار است به کسی بگویید و پشیمان شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشمش : انگوری که خود را ساعت ها زیر آفتاب برنزه کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه : نامی که آدم ها روی اشتباهات خود می گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روماتیسم : عشقولانه ترین بیماری کشف شده تاکنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز : ارگانی از بدن که ما فکر می کنیم که فکر می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا : یک تکنولوژی ساده برای رهایی از کارهای امروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکار : کسی که تخصص اپل دارد معنی : کسی که کارش مک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنسیتی : شهر ارواح معنی : جن سیتی