بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دل دارم و دو دلبر :‌ فردی که یک لپ تاپ DELL پیدا کرده و دو نفر ادعا می کنن که صاحب آن هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنجان : همسر عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادان : همان آب و دون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا هیجان : بدون هیجان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیشابور : یک نی که متعلق به یه شاه بور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنتیک : وسیله ای که اجداد شما خریده اند و پدر و مادر شما خود را از شر آنها خلاص کرده اند و حالا شما دوباره برای خرید آن ، پول گزافی پیاده می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهرست خرید : لیستی که تهیه اش ساعت ها طول می کشد اما در فروشگاه به یاد می آورید که جا گذاشته اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبستان : روزهای خوش نوجوانی ، مشق شب ، فحش بابا ، فلک معلم ، شلنگ ناظم ، خوشی در مراسم ختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست : هنر تقسیم کیک تولد ، به گونه ای که هر کس احساس کند بزرگ ترین قطعه را صاحب شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه داری : مجموعه کارهایی که درون خانه صورت می گیرد شامل خوابیدن تا لنگ ظهر و تماشای تلویزیون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشک : آدمی که با قرص هایش درد را از شما گرفته و با صورت حسابش مرگ را به شما هدیه می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و غیره : علامتی که این مفهوم را می رساند شما بیش از چیزی که واقعا می فهمید می فهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالبه : کلمه ای که در چت های محترمانه، به منظور پایان مکالمه طرف مقابل استفاده می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هالک شگفت انگیز : بر و بچه های بدنساز، پس از پایان تمرین، چنین تصوری از هیکل خود دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری : وقتی آره یعنی نه، شاید یعنی حتما، جالبه یعنی خاطره و نوه آویزان از یخچال می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رزومه : جمع آوری هرگونه اطلاعات غلط درباره خود به منظور دستیابی به یک شغل پردرآمدتر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دل دارم و دو دلبر :‌ فردی که یک لپ تاپ DELL پیدا کرده و دو نفر ادعا می کنن که صاحب آن هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنجان : همسر عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبادان : همان آب و دون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا هیجان : بدون هیجان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیشابور : یک نی که متعلق به یه شاه بور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنتیک : وسیله ای که اجداد شما خریده اند و پدر و مادر شما خود را از شر آنها خلاص کرده اند و حالا شما دوباره برای خرید آن ، پول گزافی پیاده می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهرست خرید : لیستی که تهیه اش ساعت ها طول می کشد اما در فروشگاه به یاد می آورید که جا گذاشته اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دبستان : روزهای خوش نوجوانی ، مشق شب ، فحش بابا ، فلک معلم ، شلنگ ناظم ، خوشی در مراسم ختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست : هنر تقسیم کیک تولد ، به گونه ای که هر کس احساس کند بزرگ ترین قطعه را صاحب شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه داری : مجموعه کارهایی که درون خانه صورت می گیرد شامل خوابیدن تا لنگ ظهر و تماشای تلویزیون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشک : آدمی که با قرص هایش درد را از شما گرفته و با صورت حسابش مرگ را به شما هدیه می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و غیره : علامتی که این مفهوم را می رساند شما بیش از چیزی که واقعا می فهمید می فهمید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالبه : کلمه ای که در چت های محترمانه، به منظور پایان مکالمه طرف مقابل استفاده می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هالک شگفت انگیز : بر و بچه های بدنساز، پس از پایان تمرین، چنین تصوری از هیکل خود دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری : وقتی آره یعنی نه، شاید یعنی حتما، جالبه یعنی خاطره و نوه آویزان از یخچال می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رزومه : جمع آوری هرگونه اطلاعات غلط درباره خود به منظور دستیابی به یک شغل پردرآمدتر