بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کربنات : یکی از فحشهای رایج میان شیمیدانان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Ask me : از من عکس بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Username : اسمتو زر بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسکوییت : کسی که 20 بار تصمیم گرفته ترک کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـهرداد : کسی که قرضش را در ماه مهر پرداخت کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـسـام : ح! سام! (وقتی سام که فردی شوخ هست را پس از سال ها می بینیم!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابــــــزار : اَب (اسم فرد) که زار زار گریه می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Good Setting : سه چیزِ نیک را گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبقه همکف : قشري از مردم جامعه که به يک اندازه تو کفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست عشقی : پدیده ای اپتیکی که طی آن پرتو های نور به طور عشقی تغییر مسیر می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Freezer : حرف مفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Keyboard : چه کسی برنده شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Morphine : باید بیشتر فین کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Category : این گربه کدوم گوریه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب :‌ نوعي نوشيدني حاوي تکه هاي کوچک خر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورچه خوار :‌ خواهر مورچه ( فحشی که موریانه ها به هم می دهند )

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کربنات : یکی از فحشهای رایج میان شیمیدانان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Ask me : از من عکس بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Username : اسمتو زر بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیسکوییت : کسی که 20 بار تصمیم گرفته ترک کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـهرداد : کسی که قرضش را در ماه مهر پرداخت کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـسـام : ح! سام! (وقتی سام که فردی شوخ هست را پس از سال ها می بینیم!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابــــــزار : اَب (اسم فرد) که زار زار گریه می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Good Setting : سه چیزِ نیک را گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبقه همکف : قشري از مردم جامعه که به يک اندازه تو کفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست عشقی : پدیده ای اپتیکی که طی آن پرتو های نور به طور عشقی تغییر مسیر می دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Freezer : حرف مفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Keyboard : چه کسی برنده شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Morphine : باید بیشتر فین کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Category : این گربه کدوم گوریه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب :‌ نوعي نوشيدني حاوي تکه هاي کوچک خر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورچه خوار :‌ خواهر مورچه ( فحشی که موریانه ها به هم می دهند )