بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین : لاین دیگر (آن لاین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنهار : سلیطه ای که پاچه می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگند : خیلی‌ بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیپلماتیک : فرد دیپلمه ای که ماتیک زده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجعلی : پروین , دایی , کریمی , سامره , علیزاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاسه : K3

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابینت : اتاقی که در آن اینترنت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منشور : شلنگ یا آفتابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توچال : Touch all

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرماندی : تو همچنان مرد موندی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرباس : رئیس ناشنوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دموکرات : نسخه نمایشی (دمو) از کره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارشال : شال مارها که در فصل زمستان استفاده می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناتو : منظور نات کردن o است برنامه نویسان چنین حساب می کنند not o = not 0 = 1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Betamethasone : منطقه اى در معرض بتا و از این دست امواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Finland : سرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین : لاین دیگر (آن لاین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنهار : سلیطه ای که پاچه می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوگند : خیلی‌ بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیپلماتیک : فرد دیپلمه ای که ماتیک زده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجعلی : پروین , دایی , کریمی , سامره , علیزاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاسه : K3

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کابینت : اتاقی که در آن اینترنت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منشور : شلنگ یا آفتابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توچال : Touch all

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرماندی : تو همچنان مرد موندی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرباس : رئیس ناشنوا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دموکرات : نسخه نمایشی (دمو) از کره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارشال : شال مارها که در فصل زمستان استفاده می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناتو : منظور نات کردن o است برنامه نویسان چنین حساب می کنند not o = not 0 = 1

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Betamethasone : منطقه اى در معرض بتا و از این دست امواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Finland : سرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند