بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی : شلوار لی به تعداد زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیوان : یک عدد شلوار لی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانی : پول ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواتار : صدای تار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی فون : فریاد دوره گرد تلفن فروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمالیته : ترشی لیته برای ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Burkina Faso : برو کنار وایسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Comfortable : بفرمایید سر میز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Long time no see : دارم لونگ می‌‌پیچم  نگاه نکن v

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Easy Love : لواسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهران : شخصی که در هوای مه آلود رانندگی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش : موش نپخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Good Luck :  چه لاک خوبی زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Macromedia : رسانه های عوام فریب ( مکر مدیا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Longman : دلاک ( مسئول پیچیدن لنگ در حمام عمومی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاداب : آبی که با خوشحالی بیرون می ریزد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی : شلوار لی به تعداد زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیوان : یک عدد شلوار لی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانی : پول ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواتار : صدای تار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی فون : فریاد دوره گرد تلفن فروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمالیته : ترشی لیته برای ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Burkina Faso : برو کنار وایسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Comfortable : بفرمایید سر میز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Long time no see : دارم لونگ می‌‌پیچم  نگاه نکن v

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Easy Love : لواسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهران : شخصی که در هوای مه آلود رانندگی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش : موش نپخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Good Luck :  چه لاک خوبی زدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Macromedia : رسانه های عوام فریب ( مکر مدیا )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Longman : دلاک ( مسئول پیچیدن لنگ در حمام عمومی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاداب : آبی که با خوشحالی بیرون می ریزد