بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشور  :  کسی که با کش بازی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

DARK   :   درک کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب :  بلای جان آب ( آفت آب )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همایون  :  نام پرنده ای افسانه ای که باردار است ( هما + یون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرآورد  :  کسی که شهر نشینی را بوجود آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابریشم  :  کنایه از عصبانی شدن (  ابری شم ؟ )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

nobody   :   نو بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخبار بامدادی  :   اخباری که با مداد نوشته شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکواندو   :  یک یک دو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشمری  :   در آرزوی ازدواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قمقمه :  پَ ن پَ قم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

the sims 3   :   به مجموعه سه سیم که در یک کابل به هم پیچیده شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

sim city  :  شهری که همه خانه هایش از سیم ساخته شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویوتا   :   تو یوتا ( یوتا ایالتی در آمریکاست )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشی گرفتن  :   از کسی گربه گرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومان : درونمان

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشور  :  کسی که با کش بازی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

DARK   :   درک کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب :  بلای جان آب ( آفت آب )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همایون  :  نام پرنده ای افسانه ای که باردار است ( هما + یون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرآورد  :  کسی که شهر نشینی را بوجود آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابریشم  :  کنایه از عصبانی شدن (  ابری شم ؟ )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

nobody   :   نو بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخبار بامدادی  :   اخباری که با مداد نوشته شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکواندو   :  یک یک دو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشمری  :   در آرزوی ازدواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قمقمه :  پَ ن پَ قم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

the sims 3   :   به مجموعه سه سیم که در یک کابل به هم پیچیده شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

sim city  :  شهری که همه خانه هایش از سیم ساخته شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویوتا   :   تو یوتا ( یوتا ایالتی در آمریکاست )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشی گرفتن  :   از کسی گربه گرفتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومان : درونمان