بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر میپرسن راست بهتره یا چپ ؟ میگه راست ، چون بابام یه عمر راست کرد ! حال کرد ! اما یه بار چپ کرد مرد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکیدن ممنوع ! ، خوردن ممنوع ! لیسیدن ممنوع ! فرو کردن انگشت ممنوع ! زبان زدن ممنوع ! اینا رو یه عسل فروش لر در مغازه اش نوشته بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم اسمتو بذارم گل گفتم می پلاسی ، بذارم خورشید گفتم غروب میکنی، بذارم ماه روزا تنها می مونی ، گذاشتم دماغ تا همیشه رو صورتم باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ضرب المثل ژاپنی می گوید: یک ایرانی اگر هواپیمایش سقوط نکند،از حوادث رانندگی جان سالم به در ببرد،آلودگی هوا زنده اش بگذارد و زلزله زیر آوار له اش نکند، حتما از خوشحالی خواهد مرد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بذار رو یه طرف صورتت ……. گذاشتی !؟ خوب به این پدیده میگن ماه گرفتگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی حدفاصل گریه تا لبخند چیه ؟ دماغ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ ... گفت : سقوط سلسله ی قلب جوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون هنوز در گیره که چرا خواهرش دو تا برادر داره، خودش یکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز کاغذ می خوره تو سر حیف نون. حیف نون جا در جا می میره! کاغذ رو بر می دارن نگاه می کنند، می بینن توش نوشته: "دو تا آجر"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنگ می زنه به مخابرات می گه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه می شه لطف کنید از اون طرف یه کم بکشیدش!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه چ می گوید ؟ - میوز.میوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو کفه دستش میخاره میگه پول داره میاد، گوشش میخاره میگه دارن پشتم حرف میزنن، کفه پاش میخاره میگه پول داره میره، کثیفی بابا جون کثیفی، برو حموم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال سال عجیبیه : ۲ رقم آخر سال تولدت رو ، با سن خودت جمع کن ، میشه ۹۰ ! این جریان عجیب هر ۸۲۳ سال یک بار اتفاق میافته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمر رفتیم سینما آخر نفهمیدیم دسته های صندلیش ماله خودمونه یا بغل دستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی ریاضی: عرض سلام+طول عمر +ارتفاع سلامتی برای مساحت وجود نازنینت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرعه کشی بانک دیروز: هزاران دستگاه خودرو سواری قرعه کشی بانک امروز: هزاران لیتر بنزین قرعه کشی بانک فردا: هزاران نان سنگک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر میپرسن راست بهتره یا چپ ؟ میگه راست ، چون بابام یه عمر راست کرد ! حال کرد ! اما یه بار چپ کرد مرد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکیدن ممنوع ! ، خوردن ممنوع ! لیسیدن ممنوع ! فرو کردن انگشت ممنوع ! زبان زدن ممنوع ! اینا رو یه عسل فروش لر در مغازه اش نوشته بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم اسمتو بذارم گل گفتم می پلاسی ، بذارم خورشید گفتم غروب میکنی، بذارم ماه روزا تنها می مونی ، گذاشتم دماغ تا همیشه رو صورتم باشی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ضرب المثل ژاپنی می گوید: یک ایرانی اگر هواپیمایش سقوط نکند،از حوادث رانندگی جان سالم به در ببرد،آلودگی هوا زنده اش بگذارد و زلزله زیر آوار له اش نکند، حتما از خوشحالی خواهد مرد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بذار رو یه طرف صورتت ……. گذاشتی !؟ خوب به این پدیده میگن ماه گرفتگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی حدفاصل گریه تا لبخند چیه ؟ دماغ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ ... گفت : سقوط سلسله ی قلب جوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون هنوز در گیره که چرا خواهرش دو تا برادر داره، خودش یکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز کاغذ می خوره تو سر حیف نون. حیف نون جا در جا می میره! کاغذ رو بر می دارن نگاه می کنند، می بینن توش نوشته: "دو تا آجر"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنگ می زنه به مخابرات می گه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه می شه لطف کنید از اون طرف یه کم بکشیدش!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یک زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه چ می گوید ؟ - میوز.میوز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو کفه دستش میخاره میگه پول داره میاد، گوشش میخاره میگه دارن پشتم حرف میزنن، کفه پاش میخاره میگه پول داره میره، کثیفی بابا جون کثیفی، برو حموم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال سال عجیبیه : ۲ رقم آخر سال تولدت رو ، با سن خودت جمع کن ، میشه ۹۰ ! این جریان عجیب هر ۸۲۳ سال یک بار اتفاق میافته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمر رفتیم سینما آخر نفهمیدیم دسته های صندلیش ماله خودمونه یا بغل دستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی ریاضی: عرض سلام+طول عمر +ارتفاع سلامتی برای مساحت وجود نازنینت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرعه کشی بانک دیروز: هزاران دستگاه خودرو سواری قرعه کشی بانک امروز: هزاران لیتر بنزین قرعه کشی بانک فردا: هزاران نان سنگک