بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قد گل ، قد خدا ، قد تموم عاشقا قد شب ، قد دعا ، قد دلای با صفا قد من ، قد خودتت قد کدوم بلند تره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن فهمیدی زلزله اومد؟ میگه نه من روم اونور بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.زندگی جیره مختصریست مثل یک فنجان چای وکنارش عشق است .مثل یک حپه قندزندگی راباعشق نوش جان باید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...هيچ گاه نميتوان با مشت گره شده دستي را به گرمي فشرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...مراقب باشيد .بعضي حرفها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.آنان که بودنت را قدر نمیدانند رفتنت را نامردی می خوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــدم نزن این جـــا این شعـــر ها ، آن قدر بارانی اند!!!که می ترســم تمام لحظه هایتـــ خیس شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیان به لبخندی که بر لبی نشانند ، به احساس خوبی که بر جا می نهند و به دردی که می کاهند ، می مانند ، بی شک تو ماندگاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام نمیاورم سرمای زمستان امسال را باید کوچ کنم…  به قشلاق آغوشت . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین از آمــــدن برف تــازه خشنود است مــــن از شلوغی بسیــــار ردپــــا بیـزار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه  ۲۱دسامبر، پیشگوئیِ دروغین بود دنیا به آخر رسید همآن روز که تو رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــیـــــــا … پـایـیــز را تحویــل نگــرفــتی … زمــستــــان شـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو” آن نیستی که به یادت بیاورم ، “تو” آن همیشه ای که به یادم می مانی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدایی میگه: من دو بار ازدواج کردم هر دو بار هم بد شانسی آوردم همسر اولم ترکم کرد دومی ترکم نمی کنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه بچه میگن اون چه حیوونی یه که به ما گوشت، شیر، ماست، کفش، لباس میده؟ بچه میگه: بابام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازیکی می پرسن دوست داری چه جوری بمیری؟ می گه مثل پدربزرگم در خواب و آرامش. نه مثل مسافرهای اتوبوسش در ترس و وحشت!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قد گل ، قد خدا ، قد تموم عاشقا قد شب ، قد دعا ، قد دلای با صفا قد من ، قد خودتت قد کدوم بلند تره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگن فهمیدی زلزله اومد؟ میگه نه من روم اونور بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.زندگی جیره مختصریست مثل یک فنجان چای وکنارش عشق است .مثل یک حپه قندزندگی راباعشق نوش جان باید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...هيچ گاه نميتوان با مشت گره شده دستي را به گرمي فشرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...مراقب باشيد .بعضي حرفها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.آنان که بودنت را قدر نمیدانند رفتنت را نامردی می خوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــدم نزن این جـــا این شعـــر ها ، آن قدر بارانی اند!!!که می ترســم تمام لحظه هایتـــ خیس شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیان به لبخندی که بر لبی نشانند ، به احساس خوبی که بر جا می نهند و به دردی که می کاهند ، می مانند ، بی شک تو ماندگاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوام نمیاورم سرمای زمستان امسال را باید کوچ کنم…  به قشلاق آغوشت . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین از آمــــدن برف تــازه خشنود است مــــن از شلوغی بسیــــار ردپــــا بیـزار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه  ۲۱دسامبر، پیشگوئیِ دروغین بود دنیا به آخر رسید همآن روز که تو رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــیـــــــا … پـایـیــز را تحویــل نگــرفــتی … زمــستــــان شـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو” آن نیستی که به یادت بیاورم ، “تو” آن همیشه ای که به یادم می مانی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدایی میگه: من دو بار ازدواج کردم هر دو بار هم بد شانسی آوردم همسر اولم ترکم کرد دومی ترکم نمی کنه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه بچه میگن اون چه حیوونی یه که به ما گوشت، شیر، ماست، کفش، لباس میده؟ بچه میگه: بابام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازیکی می پرسن دوست داری چه جوری بمیری؟ می گه مثل پدربزرگم در خواب و آرامش. نه مثل مسافرهای اتوبوسش در ترس و وحشت!!!