بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاحت : کلاه فضانوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کته ماست : آن گربه مال ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکتری : از کتری استفاده کن ! با قوری نه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاج : نمايندگي انتشارات گاج در عربستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ختافه : خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم : آشی که در دوران غم پخته شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوزی : سطح پایین زندگی کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رامبد : قبلا رام بود حالا وحشی شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفت : سه تا آدم چاق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقربه : عقرب مونث !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار از کار گذشتن : سبقت گرفتن یک اتومبیل از اتومبیل دیگر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگلی بیگلی : بزرگ خاندان لی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل : از شاخه های بیماری سل که فقط در ایران وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

already  :  گند زدی به همش رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

UNESCO  : يونس كجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

communication board  :  اون كاميونه چه وقتى شن‌ها رو برد؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاحت : کلاه فضانوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کته ماست : آن گربه مال ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باکتری : از کتری استفاده کن ! با قوری نه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاج : نمايندگي انتشارات گاج در عربستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ختافه : خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم : آشی که در دوران غم پخته شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوزی : سطح پایین زندگی کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رامبد : قبلا رام بود حالا وحشی شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفت : سه تا آدم چاق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقربه : عقرب مونث !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار از کار گذشتن : سبقت گرفتن یک اتومبیل از اتومبیل دیگر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگلی بیگلی : بزرگ خاندان لی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل : از شاخه های بیماری سل که فقط در ایران وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

already  :  گند زدی به همش رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

UNESCO  : يونس كجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

communication board  :  اون كاميونه چه وقتى شن‌ها رو برد؟