بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قلمم را بشکنند، قلم پایم را می تراشم و با آن می نویسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آبله مرغان گرفتم، بیش از همه، از خروس ها وحشت داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعداد درشت، با صفرها رشد می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ماشین زندگی هم دنده عقب داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها برای به جایی رسیدن و بعضی ها بعد از به جایی رسیدن، همه چیز را زیر پا می گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه به بیراهه نروم، پشت سر حقیقت راه می روم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ارزها را در صرافی معامله می کردند، بجز عرض معذرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محضر عشق، شش دانگ دلش را به نام معشوق سند زد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه سکوت، نیازی به مترجم ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه انسان ها شاعرند، چرا که روزی غزل خداحافظی را می خوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم کم حرف عمرش طولانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافه ام پاییزی است، اما دلم بهاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اولین و آخرین زندگی شماست، اعتیاد چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها با نردبان قدرت، از دیوار حاشا بالا می روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هایی که بلند فکر می کنند هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قلمم را بشکنند، قلم پایم را می تراشم و با آن می نویسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آبله مرغان گرفتم، بیش از همه، از خروس ها وحشت داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعداد درشت، با صفرها رشد می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ماشین زندگی هم دنده عقب داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها برای به جایی رسیدن و بعضی ها بعد از به جایی رسیدن، همه چیز را زیر پا می گذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه به بیراهه نروم، پشت سر حقیقت راه می روم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ارزها را در صرافی معامله می کردند، بجز عرض معذرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محضر عشق، شش دانگ دلش را به نام معشوق سند زد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه سکوت، نیازی به مترجم ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه انسان ها شاعرند، چرا که روزی غزل خداحافظی را می خوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلم کم حرف عمرش طولانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافه ام پاییزی است، اما دلم بهاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اولین و آخرین زندگی شماست، اعتیاد چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها با نردبان قدرت، از دیوار حاشا بالا می روند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هایی که بلند فکر می کنند هیچ وقت کوتاه نمی آیند.