بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنی ها را باید گفت چون بیات میشود و از دهن می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ها در هوای ابری خستگی در می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای کشورهای عقب افتاده دیروز کشورهای متمدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید بخشیدن بی هدف به مردم مثل آب دادن به گلهای کاغذی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر دلم را پشت قفس ِ سینه ام زندانی کردم تا مبادا دلم اسیر ِ کسی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه هایم خندیدم و دردهایم را به تعصب وا داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تفاوت دید من و تو در نمره عینکمان باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون گوش شنوایی نیافتم، حرف هایم را می نویسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال فقیر، یک حرف بیشتر از غنی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده متاز، مقصد همه خاک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارید حقتان را بخورند، مرگ حق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیشتر سفیدی ها یک نقطه سیاه نفس می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه ی ِ درخت ِ خشکیده هیزم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط حرف های استاد ریاضیات حرف حساب بود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنی ها را باید گفت چون بیات میشود و از دهن می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه ها در هوای ابری خستگی در می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردای کشورهای عقب افتاده دیروز کشورهای متمدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید بخشیدن بی هدف به مردم مثل آب دادن به گلهای کاغذی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر دلم را پشت قفس ِ سینه ام زندانی کردم تا مبادا دلم اسیر ِ کسی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه هایم خندیدم و دردهایم را به تعصب وا داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تفاوت دید من و تو در نمره عینکمان باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون گوش شنوایی نیافتم، حرف هایم را می نویسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال فقیر، یک حرف بیشتر از غنی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده متاز، مقصد همه خاک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارید حقتان را بخورند، مرگ حق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیشتر سفیدی ها یک نقطه سیاه نفس می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه ی ِ درخت ِ خشکیده هیزم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط حرف های استاد ریاضیات حرف حساب بود.