بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشت به هفت گفت : من روی پاهای خودم ایستاده ام اما تو خیلی سر به هوایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشفشان درون گاهی با فریاد و گاهی با اشک فوران می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به «گذشته» بر می گردم از «حال» می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعضی ها صدایشان ضعیف است و بعضی ها گوش هایشان کثیف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر دوست داشتنی بود که ایستاده هم به دل می نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی اش را به لوازم آرایشش تبریک گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از محرم ها با یک نقطه مجرم می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فکاهی همان فکر کاهی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی تاجر نمک هم نمک نشناس می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خودتان را به آن راه زده اید، مواظب باشید گم نشوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه از خاطرات دوران مجردی لذت ببرد ازدواج کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آن که «آینده»اش را خراب کنند «حال»ش را گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای سیاستمدارها بعضی ها اسباب بازی هستند و بعضی ها هم بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون هایی که شما را آدم حساب نمی کنند ریاضی بلد نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولخرجی های زیاد دخلم را درآورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاسه سرم داغ می شود افکارم را فوت می کنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشت به هفت گفت : من روی پاهای خودم ایستاده ام اما تو خیلی سر به هوایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتشفشان درون گاهی با فریاد و گاهی با اشک فوران می زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به «گذشته» بر می گردم از «حال» می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعضی ها صدایشان ضعیف است و بعضی ها گوش هایشان کثیف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر دوست داشتنی بود که ایستاده هم به دل می نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی اش را به لوازم آرایشش تبریک گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از محرم ها با یک نقطه مجرم می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فکاهی همان فکر کاهی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی تاجر نمک هم نمک نشناس می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خودتان را به آن راه زده اید، مواظب باشید گم نشوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه از خاطرات دوران مجردی لذت ببرد ازدواج کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آن که «آینده»اش را خراب کنند «حال»ش را گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای سیاستمدارها بعضی ها اسباب بازی هستند و بعضی ها هم بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون هایی که شما را آدم حساب نمی کنند ریاضی بلد نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولخرجی های زیاد دخلم را درآورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاسه سرم داغ می شود افکارم را فوت می کنم.