بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مواقع بیکاری مشغول قتل عام ایام هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غمگینم نگاهم کدر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای باز شدن بختش کلید ساز آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امواج نگاهش این کشتی دلم بود که غرق شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای آدم های گرسنه کباب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانش شور بود اما خودش بی نمک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر اوقات، موهای سرم را با لالایی سشوار می خوابانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که بلند فکر می کنند هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل زود پز باش در حالی که می جوشی به آرامی سوت بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه ماست خوری همه روسفید شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به نحو ناهنجاری به هنجارها می رسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا کردن در جهت جریان آب از ماهی مرده هم بر می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها بزرگ می شوند اما به بزرگی نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید حکیم نظامی پزشک ارتش بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل شیپوری نوازنده بزرگ ارکستر باغ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشه ها با پوست تنم دارت بازی می کنند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مواقع بیکاری مشغول قتل عام ایام هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غمگینم نگاهم کدر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای باز شدن بختش کلید ساز آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امواج نگاهش این کشتی دلم بود که غرق شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای آدم های گرسنه کباب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانش شور بود اما خودش بی نمک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر اوقات، موهای سرم را با لالایی سشوار می خوابانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که بلند فکر می کنند هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل زود پز باش در حالی که می جوشی به آرامی سوت بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه ماست خوری همه روسفید شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به نحو ناهنجاری به هنجارها می رسیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنا کردن در جهت جریان آب از ماهی مرده هم بر می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها بزرگ می شوند اما به بزرگی نمی رسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید حکیم نظامی پزشک ارتش بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل شیپوری نوازنده بزرگ ارکستر باغ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشه ها با پوست تنم دارت بازی می کنند