بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیمبین : سیم بین        طلا رو نگاه کن        زر را ببین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده فرمان : پارک کردن ماشین توسط رانندهای ناشی را گوین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Adidas : داسِ معمولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامران : بیا حالا بدو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف النهار : شامی است که از نهار باقی مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر : كاملا خيس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهانی : قلمی که جای جوهر با عسل می نویسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرتی : نوعی چای که با قر و حرکات موزون سرو می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراش : آش پشت پای الاغ را گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناقصه : داستان زندگی‌ مونا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت : کلاهی که در شب و در هنگام خواب بر سر گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها پای حرفی که می زنند می ایستند و بعضی ها زانو می زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ یعنی تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار جدایی را عدم تفاهم می چیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد از سکوت تقاضای پناهندگی کرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیمبین : سیم بین        طلا رو نگاه کن        زر را ببین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده فرمان : پارک کردن ماشین توسط رانندهای ناشی را گوین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Adidas : داسِ معمولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کامران : بیا حالا بدو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف النهار : شامی است که از نهار باقی مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر : كاملا خيس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنهانی : قلمی که جای جوهر با عسل می نویسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرتی : نوعی چای که با قر و حرکات موزون سرو می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراش : آش پشت پای الاغ را گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناقصه : داستان زندگی‌ مونا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت : کلاهی که در شب و در هنگام خواب بر سر گذارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها پای حرفی که می زنند می ایستند و بعضی ها زانو می زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ یعنی تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار جدایی را عدم تفاهم می چیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد از سکوت تقاضای پناهندگی کرد.