بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Refer : فرکردن مجدد مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Acrobat reader : ژیمیناستی که موقع اجرا گند می‌‌زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

The man who owns a locker : مرتیکه لاکردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Categorize : نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Accessible : عکس سیبیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادنجان : خیار عذا دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیمبین : سی عدد اکانت مبین نت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

iOS : آی اوسا…. اوسا کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلک بری : بربری سوخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندروید : اندر پهنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیمبین: این مال مِبین آقا است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادا : باد بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویندوز : دوزندۀ که در خیابان پیروزی مغازه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلک بری : سیاه بری سپید باز گردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاوا :  جا بازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندروید : در گویش محلی برای اشاره به در دیگر به کار می رود : آن در وِید – از اون در بیا – اون دره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Refer : فرکردن مجدد مو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Acrobat reader : ژیمیناستی که موقع اجرا گند می‌‌زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

The man who owns a locker : مرتیکه لاکردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Categorize : نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Accessible : عکس سیبیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادنجان : خیار عذا دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیمبین : سی عدد اکانت مبین نت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

iOS : آی اوسا…. اوسا کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلک بری : بربری سوخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندروید : اندر پهنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیمبین: این مال مِبین آقا است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادا : باد بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویندوز : دوزندۀ که در خیابان پیروزی مغازه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلک بری : سیاه بری سپید باز گردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاوا :  جا بازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندروید : در گویش محلی برای اشاره به در دیگر به کار می رود : آن در وِید – از اون در بیا – اون دره