بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتنه : ورود افراد چاق ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموال او را توقیف کرد : مادر وال او را درون قیف گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیروز :  در روز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشنایی : رو ماسه هایی (به افراد خوابیده در ساحل گویند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشی : او (مؤنث) برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Misscall  :  دختر نابالغ را گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوسه: 1 ۲ ۴ ۵ ۶

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

البرز: عرب ها به پرز گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلافل  :  نسخه عربی پـ نه پـ (فـ لا ف)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیشابور : یک نی که مطعلق به شاه بور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشتگرد :  5

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیمانجارو : کسی که زبونش می گیره در حال خطاب قرار دادن کریم : کریم اونجا رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

See you later  :  لات تر به نظر میای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Manual  :  من و بقیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Welcome  :  دهن لق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Freezer  : حرف مفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ریزه میزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتنه : ورود افراد چاق ممنوع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموال او را توقیف کرد : مادر وال او را درون قیف گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیروز :  در روز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشنایی : رو ماسه هایی (به افراد خوابیده در ساحل گویند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشی : او (مؤنث) برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Misscall  :  دختر نابالغ را گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوسه: 1 ۲ ۴ ۵ ۶

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

البرز: عرب ها به پرز گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلافل  :  نسخه عربی پـ نه پـ (فـ لا ف)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیشابور : یک نی که مطعلق به شاه بور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشتگرد :  5

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیمانجارو : کسی که زبونش می گیره در حال خطاب قرار دادن کریم : کریم اونجا رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

See you later  :  لات تر به نظر میای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Manual  :  من و بقیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Welcome  :  دهن لق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Freezer  : حرف مفت