بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رو اعصاب بودن یعنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفر جلویی تو عابر بانک !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویز ویز پشه ، بیخ گوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگه راستی یه چیزی .. بعدش میگه “هیچی بیخیـــــــــال” ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاری مهم داری و سرعت نت خیلی پایینه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گم شدن یه لنگه از جورابت موقعی عجله داری !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رو اعصاب بودن یعنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفر جلویی تو عابر بانک !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویز ویز پشه ، بیخ گوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگه راستی یه چیزی .. بعدش میگه “هیچی بیخیـــــــــال” ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کاری مهم داری و سرعت نت خیلی پایینه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گم شدن یه لنگه از جورابت موقعی عجله داری !!!