بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کلبه چون آتشکده ، زندان من است بیمارم و دیدار تو درمان من است هر چند که تنها و غریبم اینجا از عشق تو صد خاطره مهمان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن مرغ ، آن مرغی که دیریست به سر اندیشه پرواز دارم سرودم ناله شد در سینه تنگ ، به حسرتها سر آمد روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد زندگی اختیار کَس نبود آخر این زندگانی مردن بی کَس نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای باغ پاییزم ، شکفتن رفته از یادم چنان بیگانه با خویشم که حتی سایه ام دیگر نمی آید به دنبالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ودنم را هیچ کس باور نداشت هیچکس کاری به کار من نداشت بنویسید بعد مرگم روی سنگ با خطوطی نرم زیبا و قشنگ آنکه خوابیده در این گور سرد بودنش را هیچ کس باور نکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه ی افسوس ها خوردنی هستند ، پس بیا دلی از عزا در بیاوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم که نبینی پریشان شدنم را غمناک ترین لحظه ی ویران شدنم را در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم تا که یک لحظه نبینی غم تنها شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شادی زندگیم این است که هیچ کس نمی داند تا چه حد غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بیایی چه کس آرزوی بودن با تو را به گور خواهد سپرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای خاطر دل ها ز درد است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کلبه چون آتشکده ، زندان من است بیمارم و دیدار تو درمان من است هر چند که تنها و غریبم اینجا از عشق تو صد خاطره مهمان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن مرغ ، آن مرغی که دیریست به سر اندیشه پرواز دارم سرودم ناله شد در سینه تنگ ، به حسرتها سر آمد روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد زندگی اختیار کَس نبود آخر این زندگانی مردن بی کَس نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای باغ پاییزم ، شکفتن رفته از یادم چنان بیگانه با خویشم که حتی سایه ام دیگر نمی آید به دنبالم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ودنم را هیچ کس باور نداشت هیچکس کاری به کار من نداشت بنویسید بعد مرگم روی سنگ با خطوطی نرم زیبا و قشنگ آنکه خوابیده در این گور سرد بودنش را هیچ کس باور نکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه ی افسوس ها خوردنی هستند ، پس بیا دلی از عزا در بیاوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم که نبینی پریشان شدنم را غمناک ترین لحظه ی ویران شدنم را در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم تا که یک لحظه نبینی غم تنها شدنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شادی زندگیم این است که هیچ کس نمی داند تا چه حد غمگینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بیایی چه کس آرزوی بودن با تو را به گور خواهد سپرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای خاطر دل ها ز درد است