بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتم عکسی در ابعاد سه در بی نهایت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس تنهاییم تنها یاد توست که مرا به اوج همه ی دوست داشتنها به پرواز در می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی تنهایی کجایش درد دارد ؟ انکارش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت با هم بودنمان تنهاست من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه تنها و غریبم که حتی دل خوشیم مرگه من که حتی ریشه هامم به کم طاقتی برگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری هیچ صدایی نخواهی شنید … قلبِ من طاقت این همه خوشبختی رو نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عاشقانه نوشت دکترشریعتی که من تورادوست دارم تودیگری را،دیگری دیگری راودراین میان همه تنهاییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت باهم بودن من تنهاست ، من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نفهمیدم که چرا درست همان کسی که فکر میکنی باهمه فرق داره یک روز مثل همه تنهات میزاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۴تا دوست صمیمی دارم حسرت ، غم ، ماتم ، تنهایی ، بهشون سفارش کردم تحویلت نگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمیترسم! نه از “چوبش” نه از “دارش” من از پایان بی دیدار میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان برگم که بر روی درخت / لرزم از برد چنین پاییز سخت در نهایت باید افتاد و گریست / به درخت گفت خداحافظ و رفت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع، این مساله را بر همه کَس روشن کرد که توان تا به سحر ، گریه ی بی شیون کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند / بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست / طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان قصه ی ما دروغگو نبود ، او تنها بود و از فرط تنهایی فریاد گرگ سرمیداد ، افسوس که کسی تنهایی اش را درک نکرد و در پی گرگ بودند و در این میان فقط گرگ فهمید که چوپان تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیربه دیر ازم یاد میکنه نگرانش نمیشم حتما شاد بوده از یادش رفتم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتم عکسی در ابعاد سه در بی نهایت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس تنهاییم تنها یاد توست که مرا به اوج همه ی دوست داشتنها به پرواز در می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی تنهایی کجایش درد دارد ؟ انکارش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت با هم بودنمان تنهاست من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه تنها و غریبم که حتی دل خوشیم مرگه من که حتی ریشه هامم به کم طاقتی برگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری هیچ صدایی نخواهی شنید … قلبِ من طاقت این همه خوشبختی رو نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عاشقانه نوشت دکترشریعتی که من تورادوست دارم تودیگری را،دیگری دیگری راودراین میان همه تنهاییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت باهم بودن من تنهاست ، من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نفهمیدم که چرا درست همان کسی که فکر میکنی باهمه فرق داره یک روز مثل همه تنهات میزاره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۴تا دوست صمیمی دارم حسرت ، غم ، ماتم ، تنهایی ، بهشون سفارش کردم تحویلت نگیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمیترسم! نه از “چوبش” نه از “دارش” من از پایان بی دیدار میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان برگم که بر روی درخت / لرزم از برد چنین پاییز سخت در نهایت باید افتاد و گریست / به درخت گفت خداحافظ و رفت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع، این مساله را بر همه کَس روشن کرد که توان تا به سحر ، گریه ی بی شیون کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند / بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست / طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان قصه ی ما دروغگو نبود ، او تنها بود و از فرط تنهایی فریاد گرگ سرمیداد ، افسوس که کسی تنهایی اش را درک نکرد و در پی گرگ بودند و در این میان فقط گرگ فهمید که چوپان تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیربه دیر ازم یاد میکنه نگرانش نمیشم حتما شاد بوده از یادش رفتم!