بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آیینه نگاه میکنم لبخند میزنم ، لبخند نمیزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام چنین روزی ، روز میلاد من است اما گویا سپری شد بی آنکه بدانم آتش شمع چندمین سال زندگی ام را به خاموشی سپردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم از اشک آنقدر که دنیا باید چتر بر سرش بگیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش درخت خشک را بازی می کنم ، نمی دانم باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم اما چمدانم را نمی برم … سنگین است روزهایی که بی تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته وقتی ازت میپرسه “ناراحت شدی ؟” اشک از چشات بریزه و بگی اشکال نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتراک من و دریا دلشوره هایی ست که درونمان موج میزند اما هیچکدام تو را نمک گیر نکرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر شیشه پَهن عینک دودی هم قرمزی چشمهایم را قد نمی دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشی ولی خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزیست دست هایم را با چند کتاب و نوشته سرگرم کرده ام اما گول نمی خورند ، هیچ چیز معجزه ی دست های تو نمی شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست بی آن که باشی با تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز این عشق یکطرفه را طی میکنم یکبار هم تو گامی بدین سو بردار نترس جریمه اش با من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ، زمین گرد است ! تویی که مرا دور زدی ….. فردا به خودم خواهی رسید !!!! حال و روزت دیدنیست….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی دشمن پیداکردی ، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان دربرابرت ناتوانند اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آیینه نگاه میکنم لبخند میزنم ، لبخند نمیزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام چنین روزی ، روز میلاد من است اما گویا سپری شد بی آنکه بدانم آتش شمع چندمین سال زندگی ام را به خاموشی سپردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم از اشک آنقدر که دنیا باید چتر بر سرش بگیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش درخت خشک را بازی می کنم ، نمی دانم باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم اما چمدانم را نمی برم … سنگین است روزهایی که بی تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته وقتی ازت میپرسه “ناراحت شدی ؟” اشک از چشات بریزه و بگی اشکال نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتراک من و دریا دلشوره هایی ست که درونمان موج میزند اما هیچکدام تو را نمک گیر نکرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر شیشه پَهن عینک دودی هم قرمزی چشمهایم را قد نمی دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشی ولی خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزیست دست هایم را با چند کتاب و نوشته سرگرم کرده ام اما گول نمی خورند ، هیچ چیز معجزه ی دست های تو نمی شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست بی آن که باشی با تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز این عشق یکطرفه را طی میکنم یکبار هم تو گامی بدین سو بردار نترس جریمه اش با من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ، زمین گرد است ! تویی که مرا دور زدی ….. فردا به خودم خواهی رسید !!!! حال و روزت دیدنیست….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی دشمن پیداکردی ، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان دربرابرت ناتوانند اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست