بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم از اشک آنقدر که دنیا باید چتر بر سرش بگیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش درخت خشک را بازی می کنم ، نمی دانم باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم اما چمدانم را نمی برم … سنگین است روزهایی که بی تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته وقتی ازت میپرسه “ناراحت شدی ؟” اشک از چشات بریزه و بگی اشکال نداره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر شیشه پَهن عینک دودی هم قرمزی چشمهایم را قد نمی دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشی ولی خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزیست دست هایم را با چند کتاب و نوشته سرگرم کرده ام اما گول نمی خورند ، هیچ چیز معجزه ی دست های تو نمی شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست بی آن که باشی با تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می شکند همه خوشحال میشوند بغض من که می شکند همه می گویند : چته باز ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بی بدرقه من اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم ، باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از خیال تو که وقتی می آید دلم را گرم میکند و چایم را سرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هوا رفتی و من بی نفس ماندم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی : “تا شقایق هست ٬ زندگی باید کرد” شقایق هست اما تو نیستی ، حال چه باید کرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یاد … از دست … از حال … از رو … از بین … به خودت که می آیی می بینی رفته ای !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرم از اشک آنقدر که دنیا باید چتر بر سرش بگیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش درخت خشک را بازی می کنم ، نمی دانم باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم اما چمدانم را نمی برم … سنگین است روزهایی که بی تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد سخته وقتی ازت میپرسه “ناراحت شدی ؟” اشک از چشات بریزه و بگی اشکال نداره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر شیشه پَهن عینک دودی هم قرمزی چشمهایم را قد نمی دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشی ولی خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزیست دست هایم را با چند کتاب و نوشته سرگرم کرده ام اما گول نمی خورند ، هیچ چیز معجزه ی دست های تو نمی شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست بی آن که باشی با تو زندگی کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت آسمان ، بغضت که می شکند همه خوشحال میشوند بغض من که می شکند همه می گویند : چته باز ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بی بدرقه من اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم ، باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای از خیال تو که وقتی می آید دلم را گرم میکند و چایم را سرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هوا رفتی و من بی نفس ماندم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی : “تا شقایق هست ٬ زندگی باید کرد” شقایق هست اما تو نیستی ، حال چه باید کرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یاد … از دست … از حال … از رو … از بین … به خودت که می آیی می بینی رفته ای !