بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام به جای شبت بخیر باس بگی شَرِت بخیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــَن وَفــای زَنانـه مـــیــخــواهـَــد کـَسی کـه غِـیـرَت مـَــردانه نــَــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویی که به کفتار چشمک بزنه ، لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت شـاخ بـودنت تـو دنیـای مجـازی مثـه پـولـدار بـودن تـو GTA میـمونـه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بَضیآم بآیَد گُف: عَزیزَم چِرآ بیکآر نِشَستی؟ بیآ بآ اِحسآسآته مَن بآزی کُن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا احتمال پــــــــــــــــــوچ بودن بعضی آدما از پــــــــــــــــــوچ بودن تخم مرغ شــــــانسی بیشتره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی : تو دلم اول و آخر خودتی از هر چه دارم بهتر خودتی خندیدم و زیر لب مکرر گفتم : شاهزاده قصه های من “خر خودتی” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید بگی : عزیزم حتی اگه “خدا” خودش بیاد پایین واسه تضمینت یا شیطانو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت دیگه فایده نداره ! “خراب شد تصویرت”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب نکن که چرا هنوز فراموشت نکردم آدمها هیچوقت “بزرگتریــن اشتباهشون” رو فراموش نمیکنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه ! هر هشت ساعت یه نفر . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمیـد خریدارِ واقعی ام ؛ گران شد کسی که برای دیگران ، مـــفـــت هم نمی ارزید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که بعضی وقتا بشنویم : مشترک مورد نظر “آشـــغـــال” میباشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ، ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩقیقا ﺳﺎﻝ ﯾﮑ ﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻮست ! ﺁﺭﯼ ﮔﻠﻢ ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام چنین روزی ، روز میلاد من است اما گویا سپری شد بی آنکه بدانم آتش شمع چندمین سال زندگی ام را به خاموشی سپردم …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام به جای شبت بخیر باس بگی شَرِت بخیر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مــَن وَفــای زَنانـه مـــیــخــواهـَــد کـَسی کـه غِـیـرَت مـَــردانه نــَــدارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویی که به کفتار چشمک بزنه ، لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت شـاخ بـودنت تـو دنیـای مجـازی مثـه پـولـدار بـودن تـو GTA میـمونـه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بَضیآم بآیَد گُف: عَزیزَم چِرآ بیکآر نِشَستی؟ بیآ بآ اِحسآسآته مَن بآزی کُن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا احتمال پــــــــــــــــــوچ بودن بعضی آدما از پــــــــــــــــــوچ بودن تخم مرغ شــــــانسی بیشتره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی : تو دلم اول و آخر خودتی از هر چه دارم بهتر خودتی خندیدم و زیر لب مکرر گفتم : شاهزاده قصه های من “خر خودتی” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید بگی : عزیزم حتی اگه “خدا” خودش بیاد پایین واسه تضمینت یا شیطانو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت دیگه فایده نداره ! “خراب شد تصویرت”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب نکن که چرا هنوز فراموشت نکردم آدمها هیچوقت “بزرگتریــن اشتباهشون” رو فراموش نمیکنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه ! هر هشت ساعت یه نفر . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمیـد خریدارِ واقعی ام ؛ گران شد کسی که برای دیگران ، مـــفـــت هم نمی ارزید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه که بعضی وقتا بشنویم : مشترک مورد نظر “آشـــغـــال” میباشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ، ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩقیقا ﺳﺎﻝ ﯾﮑ ﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻮست ! ﺁﺭﯼ ﮔﻠﻢ ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام چنین روزی ، روز میلاد من است اما گویا سپری شد بی آنکه بدانم آتش شمع چندمین سال زندگی ام را به خاموشی سپردم …