بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیــــــریم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــی دهــــــند تـــا کــــــی خـــود را در آیـــنـــه گـــریـــم میکــــــنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند ! هم “زرق و برق” دارند هم ۲ “رو” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیــزم مرهم بودنت بخوره تو ســـــرت شما درد بی درمان نباش ما رو بــــس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: سفارشت ندادم که بخوام تحویلت بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـسـلامـتـــے هَـمـﮧ کَـسـآیـــے ڪــ بــاهــاشــون عـیــن ڪَـفـــــ ـ בسـت بـوבیــم امــا اونـــا بـاهـامـــون عـیـن انـگـشـت شـسـت بــوבن ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره : یا میخوان جات باشن نمیتونن یا میخوان بات باشن نمیتونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ها وقتی می‌آیند، خوشبختی می‌آورند و بعضی‌ها وقتی می‌روند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب بعضیا هم بوی پا میده، از بس همه در حال رفت و آمدن توش . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد آدمارو مثل اسکناس جلو نور گرفت و واقعی هاشو تشخیص داد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشرفت من دقیقا مصادف با پسرفت تو از زندگیم بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بــاس گفت یه عکس از “باطنت” بذار ببین همونقد لایـــــک میگیره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هیچوقت گرسنه نمیمونن چون همیشــه “حــسرت” مارو میخورن . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته ما خـــوب نیستیم ولی مثل بعضیا لجن تو جـــــوب نیستیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـن مَـن هَـمـیـنـم کِــه هَـسـتـم… اگــه مـیـخـواے مِـثِـه بـقــیـه بـاشَـم بَـقـیـه هَسـتَـن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه من کــه رسیدی چــــه قدر ســرت شلـوغ شــد میــدونســتم پاقــدمم خــوبـه ولــی نه دیگــه انقـدر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای عشقت مثل حرارت خورشید بود که همه ازش استفاده میکردن . . !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روزهای سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیــــــریم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــی دهــــــند تـــا کــــــی خـــود را در آیـــنـــه گـــریـــم میکــــــنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند ! هم “زرق و برق” دارند هم ۲ “رو” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیــزم مرهم بودنت بخوره تو ســـــرت شما درد بی درمان نباش ما رو بــــس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت: سفارشت ندادم که بخوام تحویلت بگیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـسـلامـتـــے هَـمـﮧ کَـسـآیـــے ڪــ بــاهــاشــون عـیــن ڪَـفـــــ ـ בسـت بـوבیــم امــا اونـــا بـاهـامـــون عـیـن انـگـشـت شـسـت بــوבن ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره : یا میخوان جات باشن نمیتونن یا میخوان بات باشن نمیتونن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ها وقتی می‌آیند، خوشبختی می‌آورند و بعضی‌ها وقتی می‌روند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب بعضیا هم بوی پا میده، از بس همه در حال رفت و آمدن توش . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد آدمارو مثل اسکناس جلو نور گرفت و واقعی هاشو تشخیص داد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشرفت من دقیقا مصادف با پسرفت تو از زندگیم بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا بــاس گفت یه عکس از “باطنت” بذار ببین همونقد لایـــــک میگیره !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها هیچوقت گرسنه نمیمونن چون همیشــه “حــسرت” مارو میخورن . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته ما خـــوب نیستیم ولی مثل بعضیا لجن تو جـــــوب نیستیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـن مَـن هَـمـیـنـم کِــه هَـسـتـم… اگــه مـیـخـواے مِـثِـه بـقــیـه بـاشَـم بَـقـیـه هَسـتَـن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه من کــه رسیدی چــــه قدر ســرت شلـوغ شــد میــدونســتم پاقــدمم خــوبـه ولــی نه دیگــه انقـدر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای عشقت مثل حرارت خورشید بود که همه ازش استفاده میکردن . . !