بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روانشناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین این چهار گزینه کدوم رو بیشتر دوست داری ۱- خورشید۲-جنگل ۳-دریا ۴- آسمون جواب: ۱- مادر ۲-غرور ۲-عشقت ۴-خانوادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا کدوم رو میندازی ؟ ۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب جواب: ۱. مال و درایی ۲. خانوادت ۳. غرورت ۴. عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم 3 صفت بگو جواب: 1 نظر مردم در موردت 2: نظر خودت در مورد خودت 3: خصوصیات واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خیالت درحال قدم زدن تو جنگل باشی چه وقتی رو تصور میکنی -1صبح زود 2 -عصر ۳-شب جواب: 1:تو زندگیت هدف داری و برای رسیدن بهش تلاش میکنی 2: هدف داری اما تنبلی 3:هدف خاصی تو زندگیت نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیوونای زیر رو به ترتیبی که برات اولویت دارن نام ببر ۱-گاو ۲-ببر ۳-گوسفند ۴-اسب ۵-خوک جواب: 1. حرفه و شغل 2. غرور 3.عشق 4 . خانواده ۵. پول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین خصوصیاتی رو که در کلمات زیر میبینی توصیف کن 1-سگ ۲-گربه3 -موش 4-اقیانوس 5-قهوه جواب: 1 .شخصیت خود شما 2. شریک زندگی. 3. دشمنان شما 4.به زندگی خود شما 5. تعبیرت از رابــــ ـطه جـــنــ…. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه تیکه ابر بهت بدن چیکارش میکنی؟ جواب حالا جای ابر همسر رو بذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه واسه یکی هدیه کفش بخری اون شخص کیه جواب:کسی که تو دنیا بیشتر از همه بهش اهمیت میدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا کدوم رو میندازی ؟ ۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب جواب: ۱. مال و درایی ۲. خانوادت ۳. غرورت ۴. عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم 3 صفت بگو جواب: 1 نظر مردم در موردت 2: نظر خودت در مورد خودت 3: خصوصیات واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خیالت درحال قدم زدن تو جنگل باشی چه وقتی رو تصور میکنی -1صبح زود 2 -عصر ۳-شب جواب: 1:تو زندگیت هدف داری و برای رسیدن بهش تلاش میکنی 2: هدف داری اما تنبلی 3:هدف خاصی تو زندگیت نداری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس روانشناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین این چهار گزینه کدوم رو بیشتر دوست داری ۱- خورشید۲-جنگل ۳-دریا ۴- آسمون جواب: ۱- مادر ۲-غرور ۲-عشقت ۴-خانوادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا کدوم رو میندازی ؟ ۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب جواب: ۱. مال و درایی ۲. خانوادت ۳. غرورت ۴. عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم 3 صفت بگو جواب: 1 نظر مردم در موردت 2: نظر خودت در مورد خودت 3: خصوصیات واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خیالت درحال قدم زدن تو جنگل باشی چه وقتی رو تصور میکنی -1صبح زود 2 -عصر ۳-شب جواب: 1:تو زندگیت هدف داری و برای رسیدن بهش تلاش میکنی 2: هدف داری اما تنبلی 3:هدف خاصی تو زندگیت نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیوونای زیر رو به ترتیبی که برات اولویت دارن نام ببر ۱-گاو ۲-ببر ۳-گوسفند ۴-اسب ۵-خوک جواب: 1. حرفه و شغل 2. غرور 3.عشق 4 . خانواده ۵. پول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم ترین خصوصیاتی رو که در کلمات زیر میبینی توصیف کن 1-سگ ۲-گربه3 -موش 4-اقیانوس 5-قهوه جواب: 1 .شخصیت خود شما 2. شریک زندگی. 3. دشمنان شما 4.به زندگی خود شما 5. تعبیرت از رابــــ ـطه جـــنــ…. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه تیکه ابر بهت بدن چیکارش میکنی؟ جواب حالا جای ابر همسر رو بذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه واسه یکی هدیه کفش بخری اون شخص کیه جواب:کسی که تو دنیا بیشتر از همه بهش اهمیت میدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با این ۴ تا حیوون تو کشتی باشی طوفان بیاد و مجبور بشی یکشون رو بندازی تو دریا کدوم رو میندازی ؟ ۱-گاو ۲- گوسفند ۳- پلنگ ۴- اسب جواب: ۱. مال و درایی ۲. خانوادت ۳. غرورت ۴. عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حیوون که خیلی دوست دارید روبه تریب نام ببر و برای هرکدوم 3 صفت بگو جواب: 1 نظر مردم در موردت 2: نظر خودت در مورد خودت 3: خصوصیات واقعیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو خیالت درحال قدم زدن تو جنگل باشی چه وقتی رو تصور میکنی -1صبح زود 2 -عصر ۳-شب جواب: 1:تو زندگیت هدف داری و برای رسیدن بهش تلاش میکنی 2: هدف داری اما تنبلی 3:هدف خاصی تو زندگیت نداری