بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رمانتیک برای همسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که در باور مهتابی عشق رنگ دریا داری فکر امروزت باش به کجا می نگری ؟ زندگی ثانیه ایست هیچ کس تنها نیست ما خدا را داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه روز دلخراشی و قتی خواستی جدا شی قلبم و دادم دستت که عمری داشته باشی ولی زدی شکستی بدون هیچ بهونه عزیزم دل سنگت تو خاطرم می مونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلت خشک شد ولی هرگز نمرده زمان بوی تو رو از خونه برده دلم خوش بود میآیی یه شب تو خوابم ولی چند ماهه که خوابم نبرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کشیدم و چه دیدم نشنیدم و ندیدم که کسی کشیده باشد ستمی که من کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جان و دل است واژه تلخ خیانت حک نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داده ام دل به نگاری که خدا می داند نه محبت نه مروت نه وفا می داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تلخ ترین لحظه ها را کسی می سازد که قشنگ ترین لحظه را با او باور داشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی دارم که تو گل ها غریبه نه نارنجه و نه لیمو و نه سیبه گلی دارم به دست کس نمی دم خریدم گوهری و پس نمی دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را اشکی بیش نمی دانم پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا زندگی را بدزدیم و در میان دو دیدار قسمت کنیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رمانتیک برای همسر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که در باور مهتابی عشق رنگ دریا داری فکر امروزت باش به کجا می نگری ؟ زندگی ثانیه ایست هیچ کس تنها نیست ما خدا را داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه روز دلخراشی و قتی خواستی جدا شی قلبم و دادم دستت که عمری داشته باشی ولی زدی شکستی بدون هیچ بهونه عزیزم دل سنگت تو خاطرم می مونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلت خشک شد ولی هرگز نمرده زمان بوی تو رو از خونه برده دلم خوش بود میآیی یه شب تو خوابم ولی چند ماهه که خوابم نبرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کشیدم و چه دیدم نشنیدم و ندیدم که کسی کشیده باشد ستمی که من کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوار مهربانی تک نبود کاش بر لوحی که بر جان و دل است واژه تلخ خیانت حک نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داده ام دل به نگاری که خدا می داند نه محبت نه مروت نه وفا می داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تلخ ترین لحظه ها را کسی می سازد که قشنگ ترین لحظه را با او باور داشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی دارم که تو گل ها غریبه نه نارنجه و نه لیمو و نه سیبه گلی دارم به دست کس نمی دم خریدم گوهری و پس نمی دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را اشکی بیش نمی دانم پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا زندگی را بدزدیم و در میان دو دیدار قسمت کنیم