بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارتیم بکش تا دود شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاج ماشینتیم پاتو بزار روش خلاص شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبون برا داشتن یه گل سرخ نوکری هزارتا خار رو میکنه ! باغبونتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانم را نمی دانم اما من در رفاقت اینگونه ام پایدار تا پایِ دار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق ما صرفا جهت اطلاع و فاقد هرگونه ارزش شما کپی برابر اصل ثبت با سند برابر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم در می آیند بیشتری های خودشان را به رخ کمتری های دیگری نمی کشند دوستان واقعی هم اندازه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلاری! ریالتم به مولا رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق میدرخشی میتابی اما دوری ماه بودن همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق معامله فسخ شد در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما یه نقطه توی فضا شما مبدا مختصات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما تالیا شما دائمی همراه اول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل شما خاویار توی دل ماهی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارتیم بکش تا دود شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاج ماشینتیم پاتو بزار روش خلاص شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبون برا داشتن یه گل سرخ نوکری هزارتا خار رو میکنه ! باغبونتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانم را نمی دانم اما من در رفاقت اینگونه ام پایدار تا پایِ دار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق ما صرفا جهت اطلاع و فاقد هرگونه ارزش شما کپی برابر اصل ثبت با سند برابر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی هر طور بتوانند به اندازه ی هم در می آیند بیشتری های خودشان را به رخ کمتری های دیگری نمی کشند دوستان واقعی هم اندازه اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلاری! ریالتم به مولا رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق میدرخشی میتابی اما دوری ماه بودن همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق معامله فسخ شد در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما یه نقطه توی فضا شما مبدا مختصات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما تالیا شما دائمی همراه اول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل شما خاویار توی دل ماهی