بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صداى sms گوشیت دراومد، نگو پیام دارم بگو یه رفیق بامرام دارم که یادم کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تجربه متولد می شویم با جرات زندگی میکنیم و با حیرت میمیریم  تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی رسد دوستی های پاک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب ازدلهاى ماسوز محبت رانگیر این تجمع این توسل این ارادت رانگیر هستى ما بستگى دارد به حب دوستان هرچه میخواهى بگیراما رفاقت را نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام نمیدم, خیال نکن که بی خیال توو روزگارتم, تو فکرتم, به یادتم زنده به انتظارتم, چونکه خیلی به فکرتم حس میکنم کنارتم! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت را نبند ، نگاهت را ندزد ، تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای پرنده قفس است دنیای ماهی اقیانوس دنیای من معرفت توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خراب ترین خرابه های این دنیای خراب شده با خط خرابم نوشتم  خرابتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق من صفا نداره ؟ داره صدا داره ولی ، سیما نداره فراوان می شود در وصف او گفت ولی این SMS ها جا نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت مثل پنجره ی رو به دیوار می مونه چطوری پنجره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جام پر از شراب دستت باشد تا حال من خراب دستت باشد این چندمین پیامک است ندادی پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اوج فلک ستاره چیدن سخت است دور از منی و به تو رسیدن سخت است ای دوست که بی تو زندگی زندان است بدان که از تو دل بریدن سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابتم نذار هرکی از کنار ما رد می شه بگه این خراب شده مال کیه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت رها کن رفیق را تا به تو دنیا دهم گفتم که یک موی رفیق را به کل دنیا ندهم گفت در عوض او تو دنیا داری گفتم که با عشق رفیق است که دنیا دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صداى sms گوشیت دراومد، نگو پیام دارم بگو یه رفیق بامرام دارم که یادم کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تجربه متولد می شویم با جرات زندگی میکنیم و با حیرت میمیریم  تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی رسد دوستی های پاک است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب ازدلهاى ماسوز محبت رانگیر این تجمع این توسل این ارادت رانگیر هستى ما بستگى دارد به حب دوستان هرچه میخواهى بگیراما رفاقت را نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پیام نمیدم, خیال نکن که بی خیال توو روزگارتم, تو فکرتم, به یادتم زنده به انتظارتم, چونکه خیلی به فکرتم حس میکنم کنارتم! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانت را نبند ، نگاهت را ندزد ، تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای پرنده قفس است دنیای ماهی اقیانوس دنیای من معرفت توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خراب ترین خرابه های این دنیای خراب شده با خط خرابم نوشتم  خرابتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق من صفا نداره ؟ داره صدا داره ولی ، سیما نداره فراوان می شود در وصف او گفت ولی این SMS ها جا نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت مثل پنجره ی رو به دیوار می مونه چطوری پنجره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جام پر از شراب دستت باشد تا حال من خراب دستت باشد این چندمین پیامک است ندادی پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اوج فلک ستاره چیدن سخت است دور از منی و به تو رسیدن سخت است ای دوست که بی تو زندگی زندان است بدان که از تو دل بریدن سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابتم نذار هرکی از کنار ما رد می شه بگه این خراب شده مال کیه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت رها کن رفیق را تا به تو دنیا دهم گفتم که یک موی رفیق را به کل دنیا ندهم گفت در عوض او تو دنیا داری گفتم که با عشق رفیق است که دنیا دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال عزیز است خدایا تو نگهدارش باش