بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای ما را ای رفاقت ! / این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم شوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی او ، بلکه تنها به وفاداری اوست… رفیق ما به یادتیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای ما پابرهنه ها میدونی چیه؟ اینه که هیچ ریگی به کفشمون نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به عشقیم ولی عشق تب دوست ، ما طالب مرگیم ولی در طلب دوست ما تشنه دردیم ولی از غم هجران ، درویش نگاهیم ولی با لب خندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست ، دیگران از ساغر ساقی و ما از جام دوست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل دلبرک ، دلم برات زده لک ، چه با پیام چه با تک ، به یادتم بانمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا همیشه از من دلگیر است چون بزرگی دل دوستانم را به رخ او میکشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد ، بهت قول نمیدم که می خندومت ولی میتونم باهات گریه کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ودل هم نفسیم بانفس خیال تو, نفسم ,هم نفسم, هر نفسم, فدای تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی ساختنش راحته اما نگه داشتنش سخته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سختی به زمین خورد، چون نمیدونست: رفاقت معرفت نمیاره … این معرفتِ که رفاقت میاره … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترک وفا و دوست نیست . رسم ما دریا دلان خشکیدن احساس نیست. ما محبت را به نام دوست ارزان می کنیم. تا صداقت زنده است ما هم رفاقت می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود به عزیزی که روز قیامت زمین ازسنگینى معرفتش شکایت ها دارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند که از آینه بی رنگ تر است / از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای ما را ای رفاقت ! / این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم شوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی او ، بلکه تنها به وفاداری اوست… رفیق ما به یادتیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای ما پابرهنه ها میدونی چیه؟ اینه که هیچ ریگی به کفشمون نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به عشقیم ولی عشق تب دوست ، ما طالب مرگیم ولی در طلب دوست ما تشنه دردیم ولی از غم هجران ، درویش نگاهیم ولی با لب خندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست ، دیگران از ساغر ساقی و ما از جام دوست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل دلبرک ، دلم برات زده لک ، چه با پیام چه با تک ، به یادتم بانمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا همیشه از من دلگیر است چون بزرگی دل دوستانم را به رخ او میکشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد ، بهت قول نمیدم که می خندومت ولی میتونم باهات گریه کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ودل هم نفسیم بانفس خیال تو, نفسم ,هم نفسم, هر نفسم, فدای تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت مثل آدم برفی ساختنش راحته اما نگه داشتنش سخته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سختی به زمین خورد، چون نمیدونست: رفاقت معرفت نمیاره … این معرفتِ که رفاقت میاره … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترک وفا و دوست نیست . رسم ما دریا دلان خشکیدن احساس نیست. ما محبت را به نام دوست ارزان می کنیم. تا صداقت زنده است ما هم رفاقت می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود به عزیزی که روز قیامت زمین ازسنگینى معرفتش شکایت ها دارد