بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با نفس سلامت ای دوست ، خوشیم / از گرمی هر کلامت ای دوست ، خوشیم هرچند که افتخار دیدارت نیست / با زنگ خوش پیامت ای دوست ، خوشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز به خورشید مینازد ، شب به ماه ما به داشتن عزیزی مثل شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه زحمت واست داشتم ، قربونت از جلو آینه گذشتی این رفیق مارو هم ببوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک میدهم اکنون برایت ، به قربان دو چشمان سیاهت بده اس ام اسی تا شاد گردم ، دلم کرده کنون خیلی هوایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی که بخت تو را وا کنم     تو را توی بخت خودم جا کنم در باغ سبزی نشانم بده که باغ دلت را مصفا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس نمی داند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق من همین دانم که در این کوی و بر، هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چون متن نامه دوست دارم پراز شعرو چکامه دوست دارم ز بس شیرین و خوش طعم وسفیدی تو را چون نون خامه دوست دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 باز دلم یا دشما میکند ، یادهمان لطف و صفا میکند این دل بی کینه همیشه تورا ، برسر سجاده دعا میکند گرچه درون دل ماجای توست ، بازدلم یادشما میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 گویند دنیا خواهی یا دوست ؟ گویم ای بی خبران دنیا با دوست نکوست   این پیام جهت حاضری در دفتر رفاقت بود که بدانی به یادتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم / تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامی میزنم اینک برایت / به جبران پیام های زیادت از آن بابت پیامی می فرستم / بدانی بنده هم هستم بیادت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره ی اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشانه ی تنهایی است ، هر لبخند نشانه ی مهر است و … هر اس ام اس نشانه ی یاد شما در دل من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه ما خوابیده اندر سایه ایم / در رفاقت تا قیامت پایه ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست ، معجزه توئی که بین میلیون ها دوست ، تکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا یه هندونه که از عقب نیسان بخوره کف خیابون رو دیدی؟ اونجوری تیکه پارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یاد ما خواه بکن خواه نکن ، لیکن ای دوست تو در کنج دلم جا داری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با نفس سلامت ای دوست ، خوشیم / از گرمی هر کلامت ای دوست ، خوشیم هرچند که افتخار دیدارت نیست / با زنگ خوش پیامت ای دوست ، خوشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز به خورشید مینازد ، شب به ماه ما به داشتن عزیزی مثل شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه زحمت واست داشتم ، قربونت از جلو آینه گذشتی این رفیق مارو هم ببوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک میدهم اکنون برایت ، به قربان دو چشمان سیاهت بده اس ام اسی تا شاد گردم ، دلم کرده کنون خیلی هوایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی که بخت تو را وا کنم     تو را توی بخت خودم جا کنم در باغ سبزی نشانم بده که باغ دلت را مصفا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس نمی داند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق من همین دانم که در این کوی و بر، هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چون متن نامه دوست دارم پراز شعرو چکامه دوست دارم ز بس شیرین و خوش طعم وسفیدی تو را چون نون خامه دوست دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 باز دلم یا دشما میکند ، یادهمان لطف و صفا میکند این دل بی کینه همیشه تورا ، برسر سجاده دعا میکند گرچه درون دل ماجای توست ، بازدلم یادشما میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 گویند دنیا خواهی یا دوست ؟ گویم ای بی خبران دنیا با دوست نکوست   این پیام جهت حاضری در دفتر رفاقت بود که بدانی به یادتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم / تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامی میزنم اینک برایت / به جبران پیام های زیادت از آن بابت پیامی می فرستم / بدانی بنده هم هستم بیادت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره ی اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشانه ی تنهایی است ، هر لبخند نشانه ی مهر است و … هر اس ام اس نشانه ی یاد شما در دل من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه ما خوابیده اندر سایه ایم / در رفاقت تا قیامت پایه ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست ، معجزه توئی که بین میلیون ها دوست ، تکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا یه هندونه که از عقب نیسان بخوره کف خیابون رو دیدی؟ اونجوری تیکه پارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یاد ما خواه بکن خواه نکن ، لیکن ای دوست تو در کنج دلم جا داری