بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد ! دوست واقعیست و تو بهترین گنجی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفـاقت بار سنگینی ست ! کسی بـر دوش میگیرد که یک دنیا وفا و مرام دارد . . . به سلامتیه رفیق واقعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت / که به جز تو من ندارم یه رفیق با محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه ! به یادمون نیست ولی تو یادمونه ! بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رِفیقـا ” کَم ” باشَن ، امّا ” تَک ” باشَن ! به سلامتیه همه رفیقای تک . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آبی تر از دریا رفیقم به کامت شادی دنیا رفیقم الهی دائما چون گل بخندی شب و روزت خوش و زیبا رفیقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای در گذر از خاطره ها ناخودآگاه دلم یاد تو کرد خنده آمد به لبم شاد شدم گویی از قید غم آزاد شدم هر کجا هستی دوست ، دست حق همراهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند ! با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم چنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست / گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من است / روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنفس شروع زندگیست عشق قسمتی از زندگیست اما دوست خوب قلب زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مثل یک کتابه ، چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه . . . سلامتی همه دوستای با معرفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد ! دوست واقعیست و تو بهترین گنجی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفـاقت بار سنگینی ست ! کسی بـر دوش میگیرد که یک دنیا وفا و مرام دارد . . . به سلامتیه رفیق واقعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت / که به جز تو من ندارم یه رفیق با محبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه ! به یادمون نیست ولی تو یادمونه ! بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رِفیقـا ” کَم ” باشَن ، امّا ” تَک ” باشَن ! به سلامتیه همه رفیقای تک . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آبی تر از دریا رفیقم به کامت شادی دنیا رفیقم الهی دائما چون گل بخندی شب و روزت خوش و زیبا رفیقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای در گذر از خاطره ها ناخودآگاه دلم یاد تو کرد خنده آمد به لبم شاد شدم گویی از قید غم آزاد شدم هر کجا هستی دوست ، دست حق همراهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند ! با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم چنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست / گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من است / روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنفس شروع زندگیست عشق قسمتی از زندگیست اما دوست خوب قلب زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مثل یک کتابه ، چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه . . . سلامتی همه دوستای با معرفت