بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داش سام علیک ! با اجازت روغن ماشینتو خالی کردم و به جاش خون مو ریختم، تا هر وقت استارت زدی به عشقت بسوزم ذت زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یکتاست، قلب تنهاست و کسی که این Sms رو می خونه عزیز دل هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون ممکنه کوچیک دیده بشه، امایه گل تشنه منتظرباریدنشه یه sms ممکنه ساده به نظربرسه، اما قلب فرستندش خیلی بیادته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامی میزنم اینک برایت / به جبران پیام های زیادت از آن بابت پیامی می فرستم / بدانی بنده هم هستم بیادت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم / تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند دنیا خواهی یا دوست ؟ گویم ای بی خبران دنیا با دوست نکوست این پیام جهت حاضری در دفتر رفاقت بود که بدانی به یادتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دلم یا دشما میکند، یادهمان لطف و صفا میکند این دل بی کینه همیشه تورا، برسر سجاده دعا میکند گرچه درون دل ماجای توست، بازدلم یادشما میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به پاکی عقیقی مثل دریاها عمیقی فهمیدی چرا میخوامت ؟ آخه بهترین رفیقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری ؟ گفتم چون دارمش بی نیازم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادتون باشه ک توی دنیا ، دوست های خوب محدودن ولی دوستای خوب ، دنیای نامحدودن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت گر عمری باشد ماندگار / میگذارم این سخن را یادگار مینویسم روی کوه بی ستون / زنده باد یاران خوب روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق ، معامله فسخ شد ؛ در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ، ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . . عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . . دوستیه خوب ، هر جایی میتونه شروع بشه، اما هیچ جا تموم نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال ، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه رفیقی که می تونست دورت بـزنه اما دورت گشـت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داش سام علیک ! با اجازت روغن ماشینتو خالی کردم و به جاش خون مو ریختم، تا هر وقت استارت زدی به عشقت بسوزم ذت زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یکتاست، قلب تنهاست و کسی که این Sms رو می خونه عزیز دل هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون ممکنه کوچیک دیده بشه، امایه گل تشنه منتظرباریدنشه یه sms ممکنه ساده به نظربرسه، اما قلب فرستندش خیلی بیادته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامی میزنم اینک برایت / به جبران پیام های زیادت از آن بابت پیامی می فرستم / بدانی بنده هم هستم بیادت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم / تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند دنیا خواهی یا دوست ؟ گویم ای بی خبران دنیا با دوست نکوست این پیام جهت حاضری در دفتر رفاقت بود که بدانی به یادتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دلم یا دشما میکند، یادهمان لطف و صفا میکند این دل بی کینه همیشه تورا، برسر سجاده دعا میکند گرچه درون دل ماجای توست، بازدلم یادشما میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به پاکی عقیقی مثل دریاها عمیقی فهمیدی چرا میخوامت ؟ آخه بهترین رفیقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری ؟ گفتم چون دارمش بی نیازم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادتون باشه ک توی دنیا ، دوست های خوب محدودن ولی دوستای خوب ، دنیای نامحدودن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت گر عمری باشد ماندگار / میگذارم این سخن را یادگار مینویسم روی کوه بی ستون / زنده باد یاران خوب روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق ، معامله فسخ شد ؛ در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ، ندادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . . عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . . دوستیه خوب ، هر جایی میتونه شروع بشه، اما هیچ جا تموم نمیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال ، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه رفیقی که می تونست دورت بـزنه اما دورت گشـت