بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تا زمین دارد حرارت به کام دل بماند این رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد باشی خاکتم درخت باشی برگتم چشمه باشی آبتم هر جا باشی یادتم —

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره: دوستای خوب و روزهای خوب یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل تشکر، منقل کجاست با انبر تریاک و بنگ و شیشه ! به یادتم همیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق خوب پزشک زندگیست، تا آخر عمر مریضتم رفیق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ما خواه بکن خواه نکن، لیکن ای دوست تو در کنج دلم جا داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست موز زیر پاتم، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدال دنده موتورتیم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا یه هندونه که از عقب نیسان بخوره کف خیابون رو دیدی؟ اونجوری تیکه پارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ گوشیتیم، سایلنت کن خفه شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغال قلیونتم، بکش خاکستر شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دومی ها… سومی ها… دیپلمه ها… دانشجویان… مهندسان… وکلا… پزشکان… هنرمندان … همتون فدای کسی که الان داره این اس ام اس رو می خونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید زنده باد رفیق با معرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه ما خوابیده اندر سایه ایم / در رفاقت تا قیامت پایه ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره ی اشک نشان دل شکستگی است، هر سکوت نشانه ی تنهایی است، هر لبخند نشانه ی مهر است و … هر اس ام اس نشانه ی یاد شما در دل من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تا زمین دارد حرارت به کام دل بماند این رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد باشی خاکتم درخت باشی برگتم چشمه باشی آبتم هر جا باشی یادتم —

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز هیچ وقت از یاد آدما نمیره: دوستای خوب و روزهای خوب یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل تشکر، منقل کجاست با انبر تریاک و بنگ و شیشه ! به یادتم همیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق خوب پزشک زندگیست، تا آخر عمر مریضتم رفیق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ما خواه بکن خواه نکن، لیکن ای دوست تو در کنج دلم جا داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست موز زیر پاتم، حال میکنم اگه افتخار بدی پاتو بذاری روم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدال دنده موتورتیم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا یه هندونه که از عقب نیسان بخوره کف خیابون رو دیدی؟ اونجوری تیکه پارتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ گوشیتیم، سایلنت کن خفه شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زغال قلیونتم، بکش خاکستر شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دومی ها… سومی ها… دیپلمه ها… دانشجویان… مهندسان… وکلا… پزشکان… هنرمندان … همتون فدای کسی که الان داره این اس ام اس رو می خونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس آرزوهایم را فشردم همین ۴ قطره چکید زنده باد رفیق با معرفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه ما خوابیده اندر سایه ایم / در رفاقت تا قیامت پایه ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره ی اشک نشان دل شکستگی است، هر سکوت نشانه ی تنهایی است، هر لبخند نشانه ی مهر است و … هر اس ام اس نشانه ی یاد شما در دل من