بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم از زشتى کردار دگر خسته شدیم محتاج دو پیمانه مى معرفتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقت و بی وقت، دم وقت، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت و خلاصه همه وقت به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که با پیازداغ روش نوشته : “مرامت منو کشته“

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حشیش تریاک هروئین شیشه کراک همه اینا رو میشه ترک کرد ولی تو رو نمیشه ترک کرد معتادتیم رفیق!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه پیش مرگ همه ی میوه هاست ! نارنگیتیم هلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاج ماشینتیم پاتو بزار روش خلاص شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبون برا داشتن یه گل سرخ نوکری هزارتا خار رو میکنه !! باغبونتم رفیق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از زغال دلسوخته تر داریم؟ زغالتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب دماغتیم…آنتی هیستامین بخور، فنا شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لوتی میگم : آب بده دریا میده، میگم گل بده گلستان میده، میگم معرفت و دوستی بده همش شماره تو رو میده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای رفیق با وفا هر شب دعایت میکنم، گر ندارم زانتیا فرقون سوارت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل صداقت/دل به تو کرده عادت/ برات دعا می کنم / اینه رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((توجه )) ((توجه )) ۱۰۰۰۰۰ دستگاه ریو ۱۰۰۰۰ کیلومتر اسکناس ۱۰۰۰ صندوق طلا ۱۰۰ دستگاه آپارتمان فدای یک دوست خوب مثل تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر این سقف کبود، زیراین شعله سنگین سکوت، اگراز یاد تویادی نکنم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه ازغروب بی عاطفه شب خسته شدی به یاد تنها کسی باش که به یادتوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شبا خوابت نمی بره، ستاره ها رو بشمار اگه کم اومد، قطره های بارون و بشمار، اگه بند اومد به رفاقتمون فکر کن، چون نه کم میاد نه بند میاد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم ما خاک قدوم هر چه زیبا صفتیم از زشتى کردار دگر خسته شدیم محتاج دو پیمانه مى معرفتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقت و بی وقت، دم وقت، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت و خلاصه همه وقت به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که با پیازداغ روش نوشته : “مرامت منو کشته“

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حشیش تریاک هروئین شیشه کراک همه اینا رو میشه ترک کرد ولی تو رو نمیشه ترک کرد معتادتیم رفیق!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه پیش مرگ همه ی میوه هاست ! نارنگیتیم هلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاج ماشینتیم پاتو بزار روش خلاص شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبون برا داشتن یه گل سرخ نوکری هزارتا خار رو میکنه !! باغبونتم رفیق !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از زغال دلسوخته تر داریم؟ زغالتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب دماغتیم…آنتی هیستامین بخور، فنا شیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لوتی میگم : آب بده دریا میده، میگم گل بده گلستان میده، میگم معرفت و دوستی بده همش شماره تو رو میده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای رفیق با وفا هر شب دعایت میکنم، گر ندارم زانتیا فرقون سوارت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل صداقت/دل به تو کرده عادت/ برات دعا می کنم / اینه رسم رفاقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((توجه )) ((توجه )) ۱۰۰۰۰۰ دستگاه ریو ۱۰۰۰۰ کیلومتر اسکناس ۱۰۰۰ صندوق طلا ۱۰۰ دستگاه آپارتمان فدای یک دوست خوب مثل تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر این سقف کبود، زیراین شعله سنگین سکوت، اگراز یاد تویادی نکنم میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه ازغروب بی عاطفه شب خسته شدی به یاد تنها کسی باش که به یادتوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شبا خوابت نمی بره، ستاره ها رو بشمار اگه کم اومد، قطره های بارون و بشمار، اگه بند اومد به رفاقتمون فکر کن، چون نه کم میاد نه بند میاد