بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس نمی داند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق من همین دانم که در این کوی و بر، هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی که بخت تو را وا کنم تو را توی بخت خودم جا کنم در باغ سبزی نشانم بده که باغ دلت را مصفا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ایرانسل خرابتم مثل ۹۱۹ همراهتم مثل ۹۱۲ رفیق با کلاستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم میبالم که در این عصر یخی، دوستی دارم که دلش آینه ی خورشید است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک میدهم اکنون برایت، به قربان دو چشمان سیاهت بده اس ام اسی تا شاد گردم، دلم کرده کنون خیلی هوایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه زحمت واست داشتم، قربونت از جلو آینه گذشتی این رفیق مارو هم ببوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل توتوله، حال رفیق چه جوره، این را بخوان یادم کن، لبخند بزن شادم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز به خورشید مینازد، شب به ماه ما به داشتن عزیزی مثل شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با نفس سلامت ای دوست، خوشیم / از گرمی هر کلامت ای دوست، خوشیم هرچند که افتخار دیدارت نیست / با زنگ خوش پیامت ای دوست، خوشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه یادش یاد ماست، سرور و سالارماست/ یاد او درمان ما   وجای او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل دلبرک، دلم برات زده لک، چه با پیام چه با تک، به یادتم بانمک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست، دیگران از ساغر ساقی و ما از جام دوست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به عشقیم ولی عشق تب دوست، ما طالب مرگیم ولی در طلب دوست ما تشنه دردیم ولی از غم هجران، درویش نگاهیم ولی با لب خندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزی دارم که به او ایمان دارم وایمانی دارم که برایم عزیز است لحظه های خوش مراست آن زمان، که باشم نزد عزیز با ایمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

…یه رنگی فقط یه رنگی دیوار که هرچی مردو نا مرده بهش تکیه میدن……نامردارو خیلی دوست دارم چون اگه نباشن مردا مشخص نمی شن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس رفاقتی و مرامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس نمی داند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق من همین دانم که در این کوی و بر، هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی که بخت تو را وا کنم تو را توی بخت خودم جا کنم در باغ سبزی نشانم بده که باغ دلت را مصفا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ایرانسل خرابتم مثل ۹۱۹ همراهتم مثل ۹۱۲ رفیق با کلاستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم میبالم که در این عصر یخی، دوستی دارم که دلش آینه ی خورشید است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامک میدهم اکنون برایت، به قربان دو چشمان سیاهت بده اس ام اسی تا شاد گردم، دلم کرده کنون خیلی هوایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه زحمت واست داشتم، قربونت از جلو آینه گذشتی این رفیق مارو هم ببوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل توتوله، حال رفیق چه جوره، این را بخوان یادم کن، لبخند بزن شادم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز به خورشید مینازد، شب به ماه ما به داشتن عزیزی مثل شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با نفس سلامت ای دوست، خوشیم / از گرمی هر کلامت ای دوست، خوشیم هرچند که افتخار دیدارت نیست / با زنگ خوش پیامت ای دوست، خوشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه یادش یاد ماست، سرور و سالارماست/ یاد او درمان ما   وجای او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل دلبرک، دلم برات زده لک، چه با پیام چه با تک، به یادتم بانمک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست، دیگران از ساغر ساقی و ما از جام دوست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زنده به عشقیم ولی عشق تب دوست، ما طالب مرگیم ولی در طلب دوست ما تشنه دردیم ولی از غم هجران، درویش نگاهیم ولی با لب خندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزی دارم که به او ایمان دارم وایمانی دارم که برایم عزیز است لحظه های خوش مراست آن زمان، که باشم نزد عزیز با ایمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

…یه رنگی فقط یه رنگی دیوار که هرچی مردو نا مرده بهش تکیه میدن……نامردارو خیلی دوست دارم چون اگه نباشن مردا مشخص نمی شن