بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس راز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی برای خردمند رویاست یک بازی برای احمق یک کمدی برای ثروتمند و یک تراژدی برای مستمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توانایی خود ایمان داشتن،نیمی از کامیابی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد،خلاقانه نیست. استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود،این است که دائم از اشتباه کردن بترسد. آلبرت هوبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقیت نروید،خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی را نپذیریم نمیتوانیم تغییرش دهیم. کارل یونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت زندگی را فقط افرادی آموخته اند که در زندگی موفق شده اند. جان کولیتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه خواهان موفقیت هستی،به نقاط قوت خویش نظر داشته باش. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا از شکست ها بیشتر می آموزیم تا از موفقیت ها . کارتراکسات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید ذهنمان را پر از فکر آرامش،شجاعت،سلامتی و امید کنیم زیرا زندگی ما همان چیزی است که ذهنمان می سازد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به خاط داشته باش که برای موفقیت بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری. آبراهام لینکلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت،  بعلت وقوع آن تلقی و قبول نماید. مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر ،بدون از دست دادن شور و حرارت است . وینستون چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راه هایی را که به شکست خوردن منتهی میشود را میشناسد. لارونس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت بزرگ ،مجموعه ای است از تلاش های کوچک روزانه مامی مک کالو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس راز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی برای خردمند رویاست یک بازی برای احمق یک کمدی برای ثروتمند و یک تراژدی برای مستمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توانایی خود ایمان داشتن،نیمی از کامیابی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد،خلاقانه نیست. استون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود،این است که دائم از اشتباه کردن بترسد. آلبرت هوبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقیت نروید،خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چیزی را نپذیریم نمیتوانیم تغییرش دهیم. کارل یونگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت زندگی را فقط افرادی آموخته اند که در زندگی موفق شده اند. جان کولیتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنانچه خواهان موفقیت هستی،به نقاط قوت خویش نظر داشته باش. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معمولا از شکست ها بیشتر می آموزیم تا از موفقیت ها . کارتراکسات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید ذهنمان را پر از فکر آرامش،شجاعت،سلامتی و امید کنیم زیرا زندگی ما همان چیزی است که ذهنمان می سازد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به خاط داشته باش که برای موفقیت بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری. آبراهام لینکلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت،  بعلت وقوع آن تلقی و قبول نماید. مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر ،بدون از دست دادن شور و حرارت است . وینستون چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راه هایی را که به شکست خوردن منتهی میشود را میشناسد. لارونس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت بزرگ ،مجموعه ای است از تلاش های کوچک روزانه مامی مک کالو