بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها ماه ها و سال هامی گذرند و شاید هیچ چیز عوض نشود جز من كه بیش از پیش عاشق گشته ام شاید در ظاهر بی احساس باشد ولی قلبی گرم و پر ز عشق دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دی ماهیابا اینکه زمستونین اماقلبشون به گرمی سیاره عطارده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی خودت در برابر هر کسی مسئول میدونی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی لبات داره می خنده ولی قلبت از غم فشرده شده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی تو اوج شادیت یهو اشک تو چشات جمع شه و غم عالم بریزه تو دلت….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی صلابت ، استوار ، حســــــــاس و زودرنج !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی دنیـــــــایی از احســــــاس …دی ماهی بودن یعنی دنیـــــــایی از احســــــاس …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دی ماهی یادش می مونه چه روزی ، چه ساعتی و چطور از دلش رفتی… حتما بخشیده می شی اما دوباره به دلش برنمی گردی …!!! شــــــک نکن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دی ماهیابا اینکه زمستونین اما قلبشون به گرمی سیاره عطارده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال اونی که دی ماهی و داره :)))))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه عشق دی ماهی خواهد ، کشد جور عاشق کردنش را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه دی ماهی دوست داره ، یعنی انقدری براش مهم هستی که عمرا تو تصوراتت بتونی هضمش بکنی !!!!! :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ… ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ … ﺑﯽ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ…! ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺘﯽ ﻭ … ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ! ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﻭ … ﺩﺭﺩلت ﺭﻭ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ…! دی ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ… ﺩﻟﺖ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ… به افتخار دی ماهی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر اشتباه ميكنن اونايي كه ميگن : مرد بايد قد بلند باشه … چشم و ابرو مشكي باشه … ته ريش داشته باشه … من كه ميگم : مرد بايد دی ماهی باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی که باشی عالم و آدمو به راحتیِ آب خوردن درک می کنی اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی …… دو حرف بیشتر نداره . . . اما برای پر کردن تنهایی حرف نداره . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها ماه ها و سال هامی گذرند و شاید هیچ چیز عوض نشود جز من كه بیش از پیش عاشق گشته ام شاید در ظاهر بی احساس باشد ولی قلبی گرم و پر ز عشق دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دی ماهیابا اینکه زمستونین اماقلبشون به گرمی سیاره عطارده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی خودت در برابر هر کسی مسئول میدونی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی لبات داره می خنده ولی قلبت از غم فشرده شده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی تو اوج شادیت یهو اشک تو چشات جمع شه و غم عالم بریزه تو دلت….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی صلابت ، استوار ، حســــــــاس و زودرنج !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی بودن یعنی دنیـــــــایی از احســــــاس …دی ماهی بودن یعنی دنیـــــــایی از احســــــاس …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه دی ماهی یادش می مونه چه روزی ، چه ساعتی و چطور از دلش رفتی… حتما بخشیده می شی اما دوباره به دلش برنمی گردی …!!! شــــــک نکن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دی ماهیابا اینکه زمستونین اما قلبشون به گرمی سیاره عطارده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال اونی که دی ماهی و داره :)))))))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه عشق دی ماهی خواهد ، کشد جور عاشق کردنش را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه دی ماهی دوست داره ، یعنی انقدری براش مهم هستی که عمرا تو تصوراتت بتونی هضمش بکنی !!!!! :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ… ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ … ﺑﯽ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ…! ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺘﯽ ﻭ … ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ! ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﻭ … ﺩﺭﺩلت ﺭﻭ ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ…! دی ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ… ﺩﻟﺖ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ… به افتخار دی ماهی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر اشتباه ميكنن اونايي كه ميگن : مرد بايد قد بلند باشه … چشم و ابرو مشكي باشه … ته ريش داشته باشه … من كه ميگم : مرد بايد دی ماهی باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی ماهی که باشی عالم و آدمو به راحتیِ آب خوردن درک می کنی اما دریغ از یه درک کوچولو واسه خودت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی …… دو حرف بیشتر نداره . . . اما برای پر کردن تنهایی حرف نداره . . .