بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دیالوگ های ماندگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار لورل و هاردی: هاردی:فردا دم آفتاب اعدام مون میکنن لورل:کاش فردا ابری باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور به آقای مجری : بیشترین شکست های که تو زندگیم خوردم ,به خاطر دروغ هایی بود که باید می گفتم ,اما نگفتم آقای مجری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار از سریال آوای باران: جاوید به حامد :شاید نارفیق باشم ولی رفیق نیمه راه نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار باران ،، تو سریال آوای باران دست روی زن میخوای بلند کنی؟ بزن ولی بعدش برو سیبیلاتو بزن آخه دیگه پشت لبت نمایی نداره.... خوب گفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور........ داشتن یه دوست خوش تیپ و باحال باعث افتخاره... خوشحالم که باعث افتخارتم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور......... گفت : دوستت دارم... عطسه کردم! ببخشید... من به زر مفت آلرژی دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور......... گفت : دوستت دارم... عطسه کردم! ببخشید... من به زر مفت آلرژی دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور............... بابام نگاه حداکثری به مقوله اینترنت داره. در این حد که ممکنه بگه بزن تو اینترنت ببین دایی اینا خونه هستن یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین اون لذتی که تو گاز گرفتن بازوی بچه ی ۱ ساله هست تو کتک زدن بچه ی فامیل دور از چشم ننه و باباش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روزتان نوروز .نوروزتان پیروز این پیام از طرف فامیل دور به شما فور جوکیها خودش نرسید بیاد به من سپرد Happy new year اینم از طرف ببعی بیمزه هم خودتی در ضمن من عمه ندارم خودتو خسته نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر.... ابروهاش شبیه کتلک و موکت پالازه استاتوس زده...."ابرو کمون" فامیل دور : من دیگه حرفی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیام اینه که فامیل دور رو بزارم جلوی یکی از این در برقی ها که که خودشون باز وبسته میشن بعد بش بگم . . . . . . . . دیدی بلاخره نخوردی نون گندم ندیدی هم دست مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیام اینه که فامیل دور رو بزارم جلوی یکی از این در برقی ها که که خودشون باز وبسته میشن بعد بش بگم . . . . . . . . دیدی بلاخره نخوردی نون گندم ندیدی هم دست مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار جمشید مشایخی در سریال پهلوانان نمیمیرند: آدما دو دسته اند: دسته اول مثه گرگ ميمونن،دسته دوم مثه روباه... از دسته دوم بيشتر بر حذر باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور :پشه جون قربونت برم این همه جا چرا زیر بغل و نیش میزنى؟؟؟ سه ثانیه میخارونم نیم ساعت میخندم من دیگه حرفى ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور........... بی دوست عبور از دل شبها شدنی نیست ، شبهای پر از راز که فردا شدنی نیست ، گفتم که برایت بفرستم دل خود را... افسوس! که چون نامه ، دلم تاشدنی نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دیالوگ های ماندگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار لورل و هاردی: هاردی:فردا دم آفتاب اعدام مون میکنن لورل:کاش فردا ابری باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور به آقای مجری : بیشترین شکست های که تو زندگیم خوردم ,به خاطر دروغ هایی بود که باید می گفتم ,اما نگفتم آقای مجری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار از سریال آوای باران: جاوید به حامد :شاید نارفیق باشم ولی رفیق نیمه راه نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار باران ،، تو سریال آوای باران دست روی زن میخوای بلند کنی؟ بزن ولی بعدش برو سیبیلاتو بزن آخه دیگه پشت لبت نمایی نداره.... خوب گفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور........ داشتن یه دوست خوش تیپ و باحال باعث افتخاره... خوشحالم که باعث افتخارتم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور......... گفت : دوستت دارم... عطسه کردم! ببخشید... من به زر مفت آلرژی دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور......... گفت : دوستت دارم... عطسه کردم! ببخشید... من به زر مفت آلرژی دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور............... بابام نگاه حداکثری به مقوله اینترنت داره. در این حد که ممکنه بگه بزن تو اینترنت ببین دایی اینا خونه هستن یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین اون لذتی که تو گاز گرفتن بازوی بچه ی ۱ ساله هست تو کتک زدن بچه ی فامیل دور از چشم ننه و باباش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روزتان نوروز .نوروزتان پیروز این پیام از طرف فامیل دور به شما فور جوکیها خودش نرسید بیاد به من سپرد Happy new year اینم از طرف ببعی بیمزه هم خودتی در ضمن من عمه ندارم خودتو خسته نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر است دیگر.... ابروهاش شبیه کتلک و موکت پالازه استاتوس زده...."ابرو کمون" فامیل دور : من دیگه حرفی ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیام اینه که فامیل دور رو بزارم جلوی یکی از این در برقی ها که که خودشون باز وبسته میشن بعد بش بگم . . . . . . . . دیدی بلاخره نخوردی نون گندم ندیدی هم دست مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزیام اینه که فامیل دور رو بزارم جلوی یکی از این در برقی ها که که خودشون باز وبسته میشن بعد بش بگم . . . . . . . . دیدی بلاخره نخوردی نون گندم ندیدی هم دست مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار جمشید مشایخی در سریال پهلوانان نمیمیرند: آدما دو دسته اند: دسته اول مثه گرگ ميمونن،دسته دوم مثه روباه... از دسته دوم بيشتر بر حذر باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور :پشه جون قربونت برم این همه جا چرا زیر بغل و نیش میزنى؟؟؟ سه ثانیه میخارونم نیم ساعت میخندم من دیگه حرفى ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور........... بی دوست عبور از دل شبها شدنی نیست ، شبهای پر از راز که فردا شدنی نیست ، گفتم که برایت بفرستم دل خود را... افسوس! که چون نامه ، دلم تاشدنی نیست...