بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دیالوگ های ماندگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریبن: «یه ضرب المثل هست که میگه "اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست؟"» آپهام: «اگه خدا با ماست، پس کی می‏تونه علیه ما باشه؟» ریبن: «آره... چی بگم...» نجات سرباز رایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پولاد کیمیایی: وقتی که قلبتو باختی دیگه تا آخر عمر چیزی رو نمی بری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد: «تا حالا آرزوی مرگ کردی؟» پیرمرد: «نه، احمقانه ست که تو این زمونه آرزوی نعمت داشته باشی.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی : چند تا دوست داری ؟ دختربچه :دو تا خسرو شکیبایی : چقدر زیاد. اسماشون چیه ؟ دختر بچه : مامان و بابا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دوستش داشته باشی نتونی بگی.... فیلم دلشکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا تنها شدی ؟؟ آره فقط وقتایی که دور و برم پر از آدمه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عنان به دست فرومایگان مده زنهار که درمصالح خود خرج میکنند تورا صاعب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دیالوگ های ماندگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریبن: «یه ضرب المثل هست که میگه "اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست؟"» آپهام: «اگه خدا با ماست، پس کی می‏تونه علیه ما باشه؟» ریبن: «آره... چی بگم...» نجات سرباز رایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پولاد کیمیایی: وقتی که قلبتو باختی دیگه تا آخر عمر چیزی رو نمی بری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد: «تا حالا آرزوی مرگ کردی؟» پیرمرد: «نه، احمقانه ست که تو این زمونه آرزوی نعمت داشته باشی.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسرو شکیبایی : چند تا دوست داری ؟ دختربچه :دو تا خسرو شکیبایی : چقدر زیاد. اسماشون چیه ؟ دختر بچه : مامان و بابا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دوستش داشته باشی نتونی بگی.... فیلم دلشکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا تنها شدی ؟؟ آره فقط وقتایی که دور و برم پر از آدمه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عنان به دست فرومایگان مده زنهار که درمصالح خود خرج میکنند تورا صاعب