بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دیالوگ های ماندگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من 2تا فنچ دارم .صبح ها برای اینکه من نخوابم صدای فیل میدن. فکر کنم با فرمانده پادگانم در ارتباط هستن.به پستونک بچه فامیل دور قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور: پشه جون قربونت برم این همه جا چرا زیر بغل رو نیش میزنى عاخه ؟؟؟ سه ثانیه میخارونم نیم ساعت میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستید اگه فامیل دور بخواد اهنگه سهلم سهیلو امید جهان رو بخونه چی میگه بله درست حدس زدی سحرم سحیرو جون سحرم سحیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار سریال بازی تاج و تخت ؛ دروگو خطاب به دنریس : حتی اگه این لحظه ی ملاقاتمون تو خواب هم باشه ، کسی که منو از این خواب بیدار کنه مطمئن باش بدون درنگ سرشو از تنش جدا خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار داریوش ارجمند در سریال ستایش: این پسره حیاش از صد تا دختر بیشتره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار :  احسان علیخانی : آرزوت چیه رضا؟ رضا: من انقد کار میکنم که وقت ندارم آرزو داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار :  احسان علیخانی : آرزوت چیه رضا؟ رضا: من انقد کار میکنم که وقت ندارم آرزو داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار سریال مدینه روحی خطاب به عزیز:بعد از جهان دیگه مرد ندیدم هر چی بودن صداشون مث تو بلند بود ن وجودشون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگارسریال مدینه .مادری که بهشت زیرپاشه هرکاری نمی کنه ...حتی برای بچش.به افتخارشون بکوب لایکو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور : ویزززززززززززززز آقای مجری : چرا اینقدر به من میچسبی؟؟؟ فامیل دور : ویزززززززززززز .......آقای مجری من از بچگی آرزو داشتم مگس شما باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگارفیلم میوه ممنوعه:علی نصیریان:شیطان به آدم سجده نکردگفت من ازآتشم آدم ازگل،مگه آتیش دل آدماروندید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار احسان علیخانی به مهمونی که در جنگ موجی شده بود: شما موجی شدین و یه سری موج سوار خیلی حرف توشه ها !! خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار بابا نصیر توی سریال هفت سنگ: "حقیقت مثل مغز بلال میمونه تا وقتی دونه های اطرافش خورده نشه دیده نمیشه درک نمیشه قضاوت های بی جا نکنیم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نوع دور داریم: اونی که دستت بش نمی رسه اونی که چشمت بهش نمی رسه اونی که فکرت هم بش نمی رسه [فامیل دور]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور : راه رفتـنـی را ، باید رفت ! در بستنی را ، بــــاید بست ! پسر عمه زا : در بستنی رو باید لیسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور به کلاه قرمزی:نمیخواد سبقت بگیری از این کامیونه،پشت همین کامیونه برو دیگه اروم میره خوبه دیگه. کلاه قرمزی:یه ساعته پشت کامیونیم ، اصلا این شاید وایساده ما چ میدونیم داره میره یا نه!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دیالوگ های ماندگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من 2تا فنچ دارم .صبح ها برای اینکه من نخوابم صدای فیل میدن. فکر کنم با فرمانده پادگانم در ارتباط هستن.به پستونک بچه فامیل دور قسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور: پشه جون قربونت برم این همه جا چرا زیر بغل رو نیش میزنى عاخه ؟؟؟ سه ثانیه میخارونم نیم ساعت میخندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستید اگه فامیل دور بخواد اهنگه سهلم سهیلو امید جهان رو بخونه چی میگه بله درست حدس زدی سحرم سحیرو جون سحرم سحیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار سریال بازی تاج و تخت ؛ دروگو خطاب به دنریس : حتی اگه این لحظه ی ملاقاتمون تو خواب هم باشه ، کسی که منو از این خواب بیدار کنه مطمئن باش بدون درنگ سرشو از تنش جدا خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار داریوش ارجمند در سریال ستایش: این پسره حیاش از صد تا دختر بیشتره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار :  احسان علیخانی : آرزوت چیه رضا؟ رضا: من انقد کار میکنم که وقت ندارم آرزو داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار :  احسان علیخانی : آرزوت چیه رضا؟ رضا: من انقد کار میکنم که وقت ندارم آرزو داشته باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار سریال مدینه روحی خطاب به عزیز:بعد از جهان دیگه مرد ندیدم هر چی بودن صداشون مث تو بلند بود ن وجودشون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگارسریال مدینه .مادری که بهشت زیرپاشه هرکاری نمی کنه ...حتی برای بچش.به افتخارشون بکوب لایکو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور : ویزززززززززززززز آقای مجری : چرا اینقدر به من میچسبی؟؟؟ فامیل دور : ویزززززززززززز .......آقای مجری من از بچگی آرزو داشتم مگس شما باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگارفیلم میوه ممنوعه:علی نصیریان:شیطان به آدم سجده نکردگفت من ازآتشم آدم ازگل،مگه آتیش دل آدماروندید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار احسان علیخانی به مهمونی که در جنگ موجی شده بود: شما موجی شدین و یه سری موج سوار خیلی حرف توشه ها !! خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیالوگ ماندگار بابا نصیر توی سریال هفت سنگ: "حقیقت مثل مغز بلال میمونه تا وقتی دونه های اطرافش خورده نشه دیده نمیشه درک نمیشه قضاوت های بی جا نکنیم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نوع دور داریم: اونی که دستت بش نمی رسه اونی که چشمت بهش نمی رسه اونی که فکرت هم بش نمی رسه [فامیل دور]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور : راه رفتـنـی را ، باید رفت ! در بستنی را ، بــــاید بست ! پسر عمه زا : در بستنی رو باید لیسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فامیل دور به کلاه قرمزی:نمیخواد سبقت بگیری از این کامیونه،پشت همین کامیونه برو دیگه اروم میره خوبه دیگه. کلاه قرمزی:یه ساعته پشت کامیونیم ، اصلا این شاید وایساده ما چ میدونیم داره میره یا نه!!