بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ بزرگی برداشت! پنداشتم که سنگ بزرگ علامت نزدن است! وقتی سرم را شکست فهمیدم که لر تابع هیچ قاعده و قانونی نیست *دکتر شریعتی در یاسوج*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... *سکوت معنی دار دکتر شریعتی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3روزه نه شير خوردم نه ماست نه نون مغزم نميكشه چيزي بگم:| * دكتر شريعتي پس از تحريم * :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هواپیما به برج مراقبت آیا تو قلبت جا هست فرود بیام یا بازم دورت بگردم؟؟ * لوس بازیهای دکتر شریعتی در دوران نامزدی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش حرفامو با آب مرغ بنویس. *دکتر خطاب به ناشر کتابهاش*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته دانشگاه سراسری خیلی خوبه؟ خود من دانشگاه دوغوز آباد خوندم! الانم دارم قصار می گم در حد تیم ملی! *از سری دلداری های دکتر شریعتی به کنکوری ها در روز اعلام نتایج *

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگ بزرگی برداشت! پنداشتم که سنگ بزرگ علامت نزدن است! وقتی سرم را شکست فهمیدم که لر تابع هیچ قاعده و قانونی نیست *دکتر شریعتی در یاسوج*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... *سکوت معنی دار دکتر شریعتی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3روزه نه شير خوردم نه ماست نه نون مغزم نميكشه چيزي بگم:| * دكتر شريعتي پس از تحريم * :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هواپیما به برج مراقبت آیا تو قلبت جا هست فرود بیام یا بازم دورت بگردم؟؟ * لوس بازیهای دکتر شریعتی در دوران نامزدی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداش حرفامو با آب مرغ بنویس. *دکتر خطاب به ناشر کتابهاش*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته دانشگاه سراسری خیلی خوبه؟ خود من دانشگاه دوغوز آباد خوندم! الانم دارم قصار می گم در حد تیم ملی! *از سری دلداری های دکتر شریعتی به کنکوری ها در روز اعلام نتایج *